Ателие „Приложен фолклор“ в Центъра за изкуство, култура и образование „София“

P1360190

Представяме ви удивителните творби на децата от Ателие „Приложен фолклор“ в Центъра за изкуство, култура и образование „София“, с ръководител Елеонора Асенова.

За своето 22-годишно съществуване в школата са творили стотици деца, носители на повече от 2000 награди от световни, национални и регионални конкурси. Достойно признание за достойния труд, който не би се случил без любовта към децата и изкуството на една жена с голямо сърце. 

За бившите възпитаници на Елеонора Асенова Ателие „Приложен фолклор“ не е просто школа, а дом, в който имат възможност да разкрият своята креативност, да пуснат на воля въображението си и да открият истински приятели. В ателието вече пристъпват децата на бившите деца, израснали в Ателието.  

P1360219

125

P1360245-horz

Елеонора Асенова:

„С моите ученици разработваме теми, свързани с народните обичаи, празници и ритуали в бита на народа ни, които са неотменна част от българската национална култура. В работата си се стремя да формирам у децата положително отношение към народното творчество и естетическа наслада от общуването с народното изкуство, защото за културата на един народ е важно не само какво притежава като наследство, но и как умее да го претвори в съвременния живот. Усещането, че от поколение на поколение се пренася естетическия завет и чрез детските творби традицията продължава да е жива, създава оптимистичен заряд за неизчерпаемите възможности на народното приложно изкуство. Работата с традиционни техники и материали стимулира въображението, уменията и креативността на децата“.

P1360196-horz

P1360215

P1360195

P1360216

P1360255-horz

Елеонора Асенова:

„От огромно значение е да се подмомага и стимулира познавателно-оценъчната активност на децата по отношение на националната им принадлежност не като абстрактно знание, а като емоционално преживяване на традициите. Съвременният глобален свят налага да се развиват както националните, така и наднационалните типове идентичност, което означава, че взаимното проникване между различните културни модели трябва да се задълбочава. Желанието ни да живеем добре и пълноценно в съвременните условия минава през важната предпоставка да сме представители на една самобитна, но и модерна нация, а младите хора да могат да направят своя правилен житейски избор за националната си принадлежност. Тази основна задача е постижима на основата на съхраняване на родовата характеристика на традициите и обичаите, които носим като народ“.

P1360250-horz

P1360210

P1360242

P1360193

 

 

P1360241-horz

P1360199-horz

P1360191-horz

1-horz

124

123

P1360239

Елеонора Асенова е завършила специалност „Българска фиология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Има специализация по български фолклор.

От 22 години работи в сферата на извънучилищните занимания и е ръководител на Ателие „Приложен фолклор“ в Центъра за изкуство, култура и образование „София“.

P1360248

P1360247