Бог се роди

gerganapenkowa32

Компютърна рисунка: Гергана Руменова Пенкова, 14 г., Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, Хасково

Ръководител: Людмила Стайкова

GERGANA2

Гергана Пенкова обича да се занимава с Дигитална графика и живопис. Създава с лекота своите рисунки, трудолюбива и любознателна.

Нейните творби се отличават с много енергия и специфичност.

Изучава чужди езици, занимава се с математика и информатика. 

Помага на своите приятели от школа „Вале“!

рамка Банер 800-600