Всички сме заедно!

Габриела Петрова

Александра Геновска

Представяме ви творби на първокласници от 140 СУ „Иван Богоров“ с класен ръководител Елена Петрова –

Габриела Петрова

Владислав Владимиров

Ева Матеева

Константин Станчев

Александра Геновска

Ева Матеева

1