Втори Международен конкурс по четене на български език

2а банер

БУ„ АзБуки“ в Рим и Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“, Италия

обявява

II   Международен конкурс по четене на български език за трети и четвърти клас за училищата в чужбина – онлайн

виртуална среща на

4 юни 2022 г.

Ден събота – 15:00 часа българско време

Виртуалната среща ще се проведе в училищния профил  Google meet.

 

             Организатор:

Конкурсът по четене на български език за трети и четвърти клас се провежда за втора учебна година по инициатива на Бу„АзБуки“ в град Рим и Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“, Италия, като желание да продължим традицията и да поощряваме четенето на българска детска литература от деца родени и обучаващи се в училища в чужбина.

 

             Съорганизатори:

 Държавна агенция за българите в чужбина,

Посолство на Република България Рим,

 Български Културен Институт  в гр. Рим,

Издателство „ Просвета“ София,

Асоциация на българските училища в чужбина,

          Медийни партньори:

 Интернет радио „Татковина – Радиото на българите по света!”

 Онлайн списание: „ Щъркел“

 

           Цел на конкурса:

Мотивът за провеждането е обединяване на деца от български произход от други държави извън територията на България и училища, в които е застъпено обучението на български език.

II Международен конкурс по четене на български език

за 3 и 4 клас за деца в чужбина- 04 юни 2022г.

Рим, Италия

 Конкурсът се провежда за втора поредна година, организиран от БУ„АзБуки“ в   Рим и Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“, Италия. Провежда се онлайн.

Организаторите не поемат риск да проведът конкурса присъствено поради неясните и променящи се условия от Ковид 19 за събиране и струпване на деца и гости на едно място и от различни държави. Искрено се надяваме през следващата година това да се осъществи на живо в топлия и гостоприемен Рим, Италия.

               Участници в конкурса:

В конкурса имат право да участват деца от трети и четвърти клас към училища в чужбина. Допуска се участие по трима от клас за училище. Трима представители от трети клас, също трима представители от четвърти клас от училище.

Достъп за участие имат деца от трети клас на възраст от 8 до 9 години,   за четвърти клас – от 10 до 11 години.

Конкурсът се проведжа в два кръга:

Първи кръг– включва първи тур и втори тур

Втори кръг– включва трети тур

 

Първи кръг Втори кръг
Първи тур и втори тур Трети тур

 

Какво включват първи, втори и трети тур?

Първи тур: четене на познат текст чрез теглен жребий Втори тур: четене на непознат текст чрез  изтеглен жребий

Трети тур: След успешно преминаване на първи и втори тур: четене на скоропоговорка чрез изтеглен жребий.

 

Първи тур

Втори тур Трети тур
Четене на познат текст Четене   на  непознат текст

Четене  на

скоропоговорка

Участниците трябва да попълнят и изпратят на посочения мейл адрес Молба за участие – изтеглете от тук:

Молба за участие:

Контакти:

телефон

0039 3280622266

SITO WEB:

azbukiscuola.jimdo.com 

Имейл връзка:

azbukibgscuola@gmail.com 

лога-vert а