Вълшебната роза

Приказка от Ясмин Георгиева, 11 г., ОУ 126 „Петко Тодоров“, София
Александрина

Илюстрация: Александрина Янкова, 17 г., Частна Профилирана Гимназия „Райко Цончев“, гр. Добрич

1 орнамент Фон сайт

Един ден в лятната градина на малката Ясмин се родила вълшебна роза. Който я докоснел, придобивал способност да лети и да посети Града на облаците. Там се намирало златното камъче, което носело щастие за цял живот.

Ясмин намерила цъфналата роза и лицето ѝ грейнало от щастие. Изглеждала прекрасна като картина с червената роза в ръка. Неусетно тя се издигнала нагоре към облаците. Изведнъж един огромен щъркел прелетял до нея. Той ѝ се поклонил и тя се качила на гърба му. Щъркелът кацнал в гнездото си, което се намирало на един много стар дъб в Града на облаците.

 – Искаш да намериш златното камъче, нали? – попита Щъркелът. – Знаеш ли, че никой досега не е могъл да го намери, защото никой не е успял да разсмее Нощната пеперуда, която го пази. Ако ти го направиш, ще намериш входа на пещерата, където е скрито златното камъче на щастието.

– А къде се намира тази пещера? – попита Ясмин.

– На планината Витоша, близо до Черни връх – отговорил Щъркелът. – Пеперудата пази входа ѝ.

Ясмин потеглила на път. Намерила пещерата и с кураж влязла вътре. Изведнъж пред нея изскочила ядосана Нощната пеперуда. Лицето ѝ било много намръщено.

Ясмин застанала срещу нея и направила същата нацупена физиономия. Двете се гледали така известно време, а Пеперудата не издържала и избухнала в смях.

– Не бях виждала такова смешно лице! – казала тя като се смеела със сълзи.

– Защото не си виждала своето лице в огледалото, затова – смело отговорила Ясмин, а Нощната пеперуда я прегърнала и казала:

– Никой досега не ме е разсмивал така, но ти успя! Затова заслужаваш вълшебния камък на щастието!

Тя влязла в пещерата и донесла една светло-синя вълшебна кутийка, украсена с диаманти. Подала я на Ясмин и казала:

– Твоя е!

В този миг долетял Щъркелът и Ясмин се качила на гърба му. Той разперил криле и полетял в небето. Изведнъж пред тях се появил огромен розов облак с прекрасен дворец – това бил дворецът на Царя на Облаците.

Ясмин и Щъркелът кацнали в прекрасна градина. Дворецът бил пълен с облаци и много вкусни сладкиши от захарен памук, с шоколадов фонтан в двора. Когато влезли вътре, ги посрещнал един слуга. Той им разказал, че царицата е много болна и може да я излекува само вълшебният камък на щастието. Ясмин съжалила Царя на облаците, който бил съкрушен от скръб. Подала му вълшебната кутийка с камъка на щастието и очите му се напълнили с благодарност. Той веднага занесъл кутийката на царицата. Тя лежала във великолепно легло от розови облаци. Още щом отворила кутийката и видяла камъка, очите ѝ радостно заблестели и тя тутакси оздравяла.

– Ти си чудесна, Ясмин! – казала царицата. – Сега разбирам, че твоето добро сърце ме излекува, защото добрината ти ме направи щастлива. В знак на признателност ще те възнаградя богато! Ето, вземи камъка на щастието, може и друг да излекуваш от скръбта му.

Царят също наградил Ясмин и нейният спътник пребогато. Тя получила много красива диамантена огърлица, а на Щъркела дала златни криле. Двама та били много щастливи и с благодарност се сбогували с тях.

Ясмин се качила върху гърба  на Щъркела и той я отвел обратно вкъщи. Момичето разказало всичко на родителите си и на приятелите си. Диамантената огърлица излъчвала блестящи лъчи към небето, там, където се намирал прекрасният дворец на Царя и Царицата на Облаците. Момичето винаги носело със себе си вълшебния камък на щастието, но той имал сила само тогава, когато тя проявявала своето добро сърце.

А Щъркелът направил гнездо върху комина на къщата на Ясмин. Златните му криле вечер светели в тъмното като слънце.

1 орнамент Фон сайт

Ясмин

Ясмин Георгиева, 11 г., е родена в град София. Тя е много интелигентно и емоционално момиче.

Първите ѝ думи са на английски език и изучаването му се превръща в нейна страст. Участва в състезания, чете и гледа филми на английски.

От скоро се увлича и прекарва дълги часове пред лаптопа, рисувайки с помощта на различни онлайн програми.

Обича да плува, да хапва сладко и да играе с приятелките си в училище.

Приказката е написана по време на заниманията по творческо писане в Творческа къща ЩЪРКЕЛИТЕ.

И вие сте добре дошли!

банер Творческо писане