Голямото междучасие

2 КОРИЦА

Художник на корицата: Кайли Яшова, Национална гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ – София

Недочакала края на звънеца, Мила скочи от стола и хукна по стълбите. Бутна Мишо, който едва крепеше новия си проект по човекът и природата и дърпайки го, силно го повлече след себе си към тяхното дърво в края на училищния двор. В старото стъбло бяха направили малък отвор. От него с добре прикрит бутон можеха да контролират междучасията. Натиснаха го бързо пет пъти и така очакваното голямо междучасие стана пет пъти по-дълго за радост на учениците и за безкрайно недоумение на учителите, които за пореден път бяха в безизходица какво точно се случва. Върнаха се бързо в училището и с огромна усмивка се поздравиха за поредната дълга почивка. Имаше достатъчно време за банички,  смешни истории и пакости в ъглите на коридорите. Намигнаха си тайнствено до следващото голямо междучасие.

Автор: София Мьолер – 11 г,

клуб “Brain art factory“ – Бургас

Ръководител: Румяна Костова