Децата и Исус Христос

Вики колаж 1

Рисунка: Виктория Бъчварова, 10 г., Арт школа „Елфина“, гр. Бургас, ръководител: Милена Димитрова

viktoriq2

Вики е от гр. Бургас. Обича да рисува, да играе и да пътува.  

Обича много всички животни,  има две котки,  едната от които е спасена като съвсем мъничко новородено котенце, и за да оцелее, тя лично седмици наред е хранила със спринцовка. 

Вики има много извънучилищни занимания,  ходи на рисуване, плуване и волейбол .  Тя е добър приятел. Очаква Рождество Христово с нетърпение.

Артистична, изразителна и танцувална,  винаги участва в празничната програма  на Рождествения концерт в семейната църква.

Талант, жизнерадост, любов към игрите и спорта – всичко това прави рисунките на Виктория успешни художествени проекти,  ту буйни,  ту изящни и красиви, създаващи настроение и естетическа наслада.

Вики колаж 2

viktoriq3

Victoria  Bachvarova lives in Burgas. She likes to paint, play and travel.

She loves most all animals, she has two cats, one of which is rescued as a very little newborn kitten, and in order to survive she has been feeding a syringe for weeks.

Vicky has a lot of extra-curricular activities, she goes to painting, swimming, and sports volleyball. She’s a good friend. Vicky looks forward to Christmas.

Her artistic, expressive and dancing essence is always a part of the festive program of the Birthday Concert in the Family Church.

Talent, cheerfulness, love of games and sports – all these things make Victoria’s drawings successful art projects, both lush, exquisite and beautiful, creating a mood and aesthetic delight.

дълъг банер