Доброто в моя свят

Canon 20.07.2009 187

                                                                                                                                                 Снимка: Владимир Добрев

Доброто в моя свят се проявява, макар и  рядко. То е невидимо за очите, усеща се със сърцето. Убедена съм, че то съществува сред хората. Доброто е  важна човешка ценност. Има хора, у които то е в изобилие, но и такива, на които то е непознато. Добрият човек е лоялен, подкрепящ, помагащ, отговорен.

Примери за добри дела могат да се посочат с радост и удоволствие, защото са малко. Наскоро разбрах как една възрастна жена помогна на бедно циганско семейство с дрехи, които й бяха излишни, и малка сума пари. За един възрастен човек, който разполага с малко средства, това да раздели хляба си с друго същество, е истинска добрина.

Не разбирам гнева на някои българи срещу емигрантите, които се заселват в нашата страна. За мен те са хора като всички други, но попаднали в беда,  търсят спасение далеч от родното си място. Плаши ни, може би, фактът, че не ги познаваме, че са с друга религия, обичаи, навици. Но модерният свят ще ни поставя пред все повече подобни изпитания. Трябва да се научим да живеем с различните хора и да ги уважаваме. Омразата  няма да ни помогне, а само би задълбочила разликите между нас. Вярвам в добрите намерения на моите сънародници. Аз обичам всички хора, независимо от какъв етнос са те.

Има хора, които биха лишили себе си от нещо и биха помогнали  на някого в беда. Сигурно повечето  биха подминали  бездомен човек или животно, но не и аз и моите съученици. Това, което ние направихме, беше за бездомните кучета в града. Направихме базар, на който предлагахме картички, изработени от нашия клас. Със средствата, които събрахме, закупихме храна за приюта за кучета в града. Посетихме приюта и подарихме храната. Чувствахме се доволни и щастливи от стореното.

03.

                                                                                                                                         Снимка: Владимир Добрев

Доброто може да е навсякъде: в ласкавата дума, която ще кажеш на разстроения си приятел, в поздрава към самотния човек, който живее до Вас или парите, които ще дадеш в някаква дарителска акция.

Напоследък се срещат все по-малко добри хора, но това не значи, че ги няма. На фона на тези, които изпъкват с глупостта си и недообмислените си, лоши постъпки, тези,  които са изпълнени с добрина и радост, са по-незабележими.

 Но това може да се промени, стига да го пожелаем. Искам в моя свят щастливите, лоялните  и добри хора да станат повече, а това да творим добро – стане наше ежедневие.

„До всяко добро същество да застане поне още едно”, аз вярвам, че това може да се  сбъдне, то зависи  от всички нас – хората! Повярвайте и Вие!

                                                                                              Пресияна Яворова Минкова,  14 г.,

                                                                                            VІІІа клас, СУ ”Н.Вапцаров”,  гр. Силистра

29683743_1647587252001515_2316569891898916864_n

                     Пиша

                        Рецитирам

                          Емоционална съм

                         Слушам музика

                            Играя в детско театрално студио

                                Ядосвам се на глупостта

                              Награди за есета

                               Амбициите ми са по-големи

ДОН КИХОТ

                                                                                                                                                        Снимка: Владимир Добрев

Eвропа  в  България

/Есе/

            След броени дни, от 01.01.2018 г., моята Родина – България, ще бъде „столица” на Европа!

            Звучи ми необичайно и ме кара да се гордея по някакъв особен начин! Моята Родина, малка България, ще оглави Съвета на Европа.  София ще има честта да е градът, в който ще се съберат  най-високопоставени  лица от всички европейски страни. Това е доверие, което ни се гласува, а ние, всички българи, трябва да го оправдаем и да представим страната си в светлина, различна от ежедневните криминални битовизми. Да заявим ясно, че сме достойни хора, членове на Европейския съюз и не бива да бъдем третирани  като втора категория държава.

            Това е шанс България да бъде опозната откъм положителната й страна. Нека сега покажем родината си с всички красоти, забележителности  и добри хора. Надявам се да чуят за България  в цяла Европа! Бих се радвала, ако разберат за богатото ни културно–историческо наследство, за кирилицата като първата славянска писменост и една от първите европейски азбуки. Българският фолклор, народни обичаи и традиции са огромно богатство не само за  нашия народ, а и за Европа. Гостите ни ще се възхитят и от тях.

      Министри, евродепутати от различни държави и организации ще посетят страната ни и ще видят условията, които предлага тя. Това ще има благоприятно въздействие върху туризма, икономиката, селското стопанство. Ще допринесе за по-продължителното финансиране на проекти от различни еврофондове, което е много важно за България в този момент.

          Какво очаквам аз от Европа? Аз съм млад човек, пред мен са години, в които ще продължа да уча и да следвам мечтите си. Бих искала средното и висше образование да бъде съобразено с европейските образователни системи и да се дофинансира от Европейския съюз, тъй като нашата страна изпитва  финансови затруднения в тази сфера, а образование без пари не може съществува. Достъпни програми за обучение по интереси с наука, спорт, изкуства. Бих искала да има възможност за по-добро кариерно развитие на европейския пазар на труда. Очаквам България и българите да сме забелязани и уважавани от партньорите в съюза. Много бих искала моите сънародници да се гордеят с отечеството си и да го прославят навсякъде в Стария континент.

           Председателството на Съвета на Европа ще позволи  да се  поставят в дневния ред на Европейския съвет ясни приоритети, които са от ключово значение за страната и Евросъюза.

               Председателството  на нашата страна е уникална възможност да се говори за Европа в България, но  и за България  в Европа! Надявам се политиците  да използват разумно този шанс, запазвайки българската идентичност , любовта към Родината си и приближавайки се до общоевропейските ценности. Тъй като девизът на нашия Парламент е общовалиден и за цяла Европа  ”Съединението прави силата”!

Пресияна Яворова Минкова

Пресияна-horz