Етносите по света

 

5

Едва ли някой може да изброи всички етноси по лицето на земята от зората на човечеството до днешни дни. „Етнос“ е дума с гръцки произход и означава „народ“. Но етносът е различно понятие от народ – под „етнос“ би трябвало да разбираме „общности, които имат еднакво културно наследство, предавано от поколение на поколение, за да бъде използвано в настоящето, и чрез него да бъде оценена и призната тяхната самоличност…“ (Според Жан Кюизьоние, „Етнология на Европа“).

Познаването на етносите е важно в днешния свят, имайки  предвид непрекъснатите етнически конфликти във всички точки на Земята. В някои страни този проблем е решен още в училищата – познавайки спецификите на етноса, към който принадлежи другарчето по чин, детето от ранна възраст се учи на толерантност и приемане на различието без конфликт. Затова считаме, че нашите публикации за етносите по света ще бъдат интересни и полезни за мнозина.

2

Науката Етнология, която изучава етносите, твърди че само в Европа те се групират около 200 етноса. В мултиетническото общество на Канада към първичните жители на страната („индианци“, „ескимоси“ и „метиси“) се прибавят преселници от Европа и малцинства от Третия свят, но канадците са се научили да акцентират върху културното разнообразие и богатство на етносите, като пищен букет от различни цветя, без тяхното противопоставяне.

Познанието за етносите по света от древни дни намираме в историческите сведения на Херодот в произведението му „История“ (414 г. пр. Хр.), в „Галската война“ на Цезар (44 г. пр. Хр.), в разказите на древни летописци и хроникьори, търговци, пътешественици, поклонници, пратеници, войници, мореплаватели и др. В техните писмени творби се съдържат зрънца от сведения за етносите, живели в далечни времена и земи. Ще бъде интересно да надникнем в тях понеже там ще намерим корените на днешното човечество.

4

Снимки: Pinterest

Следва продължение

Владимир Добрев