„Заедно можем!“ – от българчетата в Атина

Прашинка любов и надежда в рисунките на българските деца от БНУ „Паисий Хилендарски“, Атина, към техните връстници по света.

„Бъдете силни! Ще успеем! Всичко ще бъде наред!“

2

Стефан, 1 клас 2

3

Рисунка: Даниел Гендов, 7 г.

Теодор, 1 клас, БНУ Паисий хилендарски, Атина

4

1

гълъб

Всяко дете, което иска да изрази своята съпричастност към децата по целия свят в трудните дни, които преживяваме, да ни пише и изпрати своите рисунки, стихове, послания на мейла на сп. „Щъркел“ – newspaperstorks@gmail.com. 

Можем да ви обещаем, че „щъркелът“ ще прелети до тях и ще отнесе върху крилете си надеждата във вашите рисунки и послания!

Очакваме ви!