КОНКУРС НА СРЪБСКОТО СПИСАНИЕ „ТАБЛА“

Божићни-конкурс12

 

„Табла”, интернет списание за насърчаване  нa детското творчество,

обявява

 ТРЕТИ КОНКУРС НА „ТАБЛА“ ЗА НАЙ-ДОБРОТО КОЛЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ИЛИ РИСУНКА

за ученици от началните училища от южнославянския говорещ район

  1. Тема на конкурса: Коледа
  1. Конкурсът е отворен от 1 до 30 ноември 2019 г.
  1. В конкурса могат да участват ученици от начални училища по света, които пишат на един от южнославянските езици.
  1. Всеки автор може да изпрати по едно стихотворение или една рисунка (или едно стихотворение и една рисунка).
  1. Литературните произведения пратете на адрес konkursi@tabla.org.rs в документ Word в един от стандартните шрифтове, размер 12, на един от южнославянските езици, не по-късно от 30.11.2019 в 23:59:59.

Не ни изпращайте литературни произведения, които вече са награждавани в други конкурси, тъй като няма да ги оценяваме.

  1. Рисунките си изпращайте на адреса на редакцията на „Табла”:

 Часопис Табла

Љубомира Николића 17/26 (ПАК 701742)

18106 Ниш

Србија

Рисунките се изработват изключително на хартия, а форматът и техниката авторът сам избира.

Рисунките се изпращат изключително в оригинал (по никакъв начин не се изпращат по имейл като снимка), при условие, че датата на пощенското клеймо не може да бъде след 30.11. 2019 г.

  1. Данни за автора: име и фамилия, клас, училище, място, държава, име на учителя / ментора, номер на мобилния телефон или имейл адрес на учителя / ментора или родителя.

За литературните произведения напишете данни под произведението, а за рисунките на гърба на произведението (четливо с главни букви или поставете етикет, направен на компютър).

  1. Творбите ще бъдат разделени в две категории:

Първа категория:

Осемгодишно основно училище –деца от предучилищна възраст до IV клас

Деветгодишно основно училище –деца от  I до V клас

Втора категория:

Осемгодишно основно училище – деца от V до VIII клас.

Деветгодишно основно училище – деца от  VI до IX клас.

  1. За наградите ще решава експертно жури, което ще награди най-малко три най-добри творби от областта на изобразително изкуство и литературни произведения във всяка категория поотделно.
  1. Обявяването на победителите ще бъде на Коледа, 25 декември 2019 г., а церемонията по награждаването ще се състои на Коледа, 7 януари 2020 г. (25 декември 2019 г. според Юлианския календар).

Пристигналите творби не се връщат, а авторите са съгласни, че техните творби могат да бъдат публикувани в онлайн списанието за насърчаване на детското творчество „Табла” (www.tabla.org.rs или http://табла.срб ).

Сръбско списание ТАБЛА – конкурс