Копнеж за растящо творчество

Общността на Човешката библиотека, творчески клуб „Светлини сред сенките“ и Ателие за българска детска литература „Горната земя“ 

канят всички читатели на възраст до 27 години да участват в седмия ежегоден

Копнеж за растящо творчество

PzYiZ-vtori_korica_m

Издател: фондация „Човешката библиотека“, 2018

Копнежът е отворен към всеки, който пише на български език.

Тази годината темата му е „Книгите, които ми въздействат“.

Търсят се рецензии, есета, размисли за онези книги, които силно са ни впечатлили, развълнували, може би даже променили – без значение дали са хартиени, електронни или аудио и как са публикувани.

Копнежът изрично приема комикси, книги-игри, визуални романи, интерактивна литература и всякакви други форми на изкуство, в които четенето изпълнява главна роля.

Крайният срок за участие е 22 ноември 2018. 

Пълните условия са описани в сайта на Човешката библиотека: 

https://choveshkata.net/blog/?p=6834

KakSpasyavame_korica1_m-horz