Мадоната с младенеца

Жанет Антонова Найденова 11г

Рисунка върху камъче: Жанет Антонова Найденова, 11 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога