Международен детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“

Конкурс УКРАЙНА

СЪЮЗ „ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ“

със СЪДЕЙСТВИЕТО НА ПОЧЕТНОТО КОНСУЛСТВО НА УКРАЙНА В ПЛОВДИВ

ОРГАНИЗИРАТ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА

 

„НАШИТЕ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“

РЕГЛАМЕНТ

1.Размер на рисунката- не по-малко от 35/50 см.

2.Материал и бои по избор.

3.Техника- живописни,графични,смесени и авторски техники.

4.Критерии на журирането:

а.оригиналност на идеята и техниката

б.творческа интерпретация с оглед спецификата на избраните теми

в.пресъздаване на националните народни празници и обичаи,чрез свободно избрана композиция

г.възрастови групи-

първа – от 9-11

втора- от 12-15

трета- от 16-19

Конкурсът стартира на 27.02.2018 година.

Краен срок 10.05.2018 година.

За всяка възрастова група 4 награди- първа, втора, трета, поощрителна.

Рисунките да бъдат изпратени на адрес:

България, Пловдив 4000, ул.“Иван Вазов“№25, Съюз „Духовно Възраждане-България“.

За контакти – Мария Герасова- 0896 99 70 80, Георги Караджов- 089 786 32 09.