НЕ на Хелоуин! ДА на будителите!

ПЕТИЦИЯ против натрапването на Хелоуин в училищата

Екипът на Ученическото онлайн списание „Щъркел“ се присъединява към инициаторите на групата във фейсбук против натрапването на Хелоуин в училищата и в българската културна действителност въобще!

Публикувана е и ПЕТИЦИЯ в защита на децата и учениците от нашествието на Хелоуин в българските училища и детски градини – пълният й текст публикуваме по-долу. Ето и директен линк към ПЕТИЦИЯТА:

ПЕТИЦИЯ

Хелоуин_петиция3-660x433

През последните години наблюдаваме все по-агресивно натрапване на Хелоуин в българските детски градини и училища. Това се случва с активното участие на учители и възпитатели в организирането на различни дейности. Според специалисти подобно „празнуване на Хелоуин” излага децата на риск от емоционални травми, увеличава агресията, тревожността и депресията у подрастващите. Всичко това деформира личността и уврежда психиката на подрастващите.

Подкрепи петицията по-долу до управляващите и помогни да спрем вредите, които нанася върху децата честването на Хелоуин в детските градини и училищата!

Уважаеми Дами и Господа,

През последните години наблюдаваме все по-агресивно натрапване на Хелоуин в българските детски градини и училища. Това се случва поради активното участие на учители и възпитатели в организирането на различни хелоуински събития – както в учебно, така и в извънучебно време; при сътрудничество между училищата и търговските обекти, предлагащи хелоуински стоки и партита.

Вместо в училище да бъдат само информирани за „празника” Хелоуин, подрастващите са предизвикани да го преживяват лично през всички сетива!Децата рисуват страшни образи, обличат се като духове и вампири, изработвататрибути на смъртта, слушат зловещи разкази от предрешени като вещици учителки, получават указания как да викат духове на починали, правят и ядатсладки във вид на черепи и отрязани пръсти, строят арт инсталации от ковчези и кървави скелети, минават през лабиринти на смъртта, провеждат часове на ужаса и срещи с призраци и зомбита и много други подобни. Това се случва в нашите светски по характер училища и детски градини, в часове по различни предмети или извън училище, но винаги с участието на учител.

Според специалисти такова „празнуване на Хелоуин” излага децата на риск от реални страхови преживявания и емоционални травми. Идентифицирането им с призраци и зли духове притъпява чувствителността им към грозното и зловещото. Излагането на атрибути на насилие и смърт поражда както агресия, така и тревожност и депресия у децата. Възприемането на смъртта като забавен маскарад отслабва вътрешната цензура за добро и зло, умирането изглежда безобидно, а животът – обезценен. Всичко това деформира личността на децата и уврежда психиката им. От Хелоуин печели бизнеса, предлагащ стоки и услуги за „празника”, но губят нашите деца.

Въпреки тези рискове, позицията на родителите напълно се пренебрегва. Отбелязването на Хелоуин се случва без информирано съгласие от тяхна страна за естеството на хелоуинските занимания, в които училището ангажира децата им. Същевременно родителите не могат да освободят децата си от такива занимания в учебно време, без санкциониране с неизвинени отсъствия.

ЕТО ЗАЩО:

Считаме, че „празникът” Хелоуин НЯМА МЯСТО в българските училища и детски градини, защото излага на сериозни рискове децата и е напълно лишен от нравствени ценности.

Честването на Хелоуин трябва да е личен избор на семействата на подрастващите, без да е обвързан с училището под каквато и да е форма.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НАСТОЯВАМЕ:

  1. Да използвате дадените Ви по закон правомощия за прекратяване на организирането на дейности и събития по честването на Хелоуин в и чрез заетите лица в българските детски градини и училища.
  2. Да информирате българските учители и възпитатели за рисковете и последствията върху психичното здраве на подрастващите с цел да НЕ допускат разпространението в учебните заведения на материали и атрибути за Хелоуин, както и да НЕ сътрудничат в организирането на Хелоуин мероприятия в извънучебно време и извън училищните сгради.
  3. Да насърчите учителите и възпитателите да мобилизират детския творчески потенциал и любознателност не за Хелоуин, а за намиране на  разнообразни и вдъхновяващи начини за честване Деня на народните будители.
Петицията e изготвена от родители и граждани, обединени в страницата “Против натрапването на Хелоуин в училищата и детските градини” и едноименната ФБ група, състоящи се от над 4000 души. www.facebook.com/helloweenbulgaria/       www.facebook.com/groups/427853580757757