Размисъл

GIVKOGEORGIEV

Рисунка: Живко Димитров Георгиев, 8 г., Компютърна школа „ Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“. 

Ръководител: Людмила Стайкова

GIVKO1

През годините на обучението си в компютърна школа „Вале” Живко Георгиев се прояви като скромен, умен, амбициозен и трудолюбив неин възпитаник.

Сред децата, обучаващи се в Компютърна школа „Вале”, се ползва с уважение и има изградени добри отношения. Живко винаги е готов да помогне на останалите както в обучението, така и във всяка друга ситуация.

По време на обучението си се отличава с постоянство и усърдие в изучаването на компютърните програми. Неговите мотивация и амбиция го подтикват с голям интерес и усърдна подготовка да усвои всичко, което му се преподава и непрекъснато да се развива.

Усърдно се занимава с дигитална графика и живопис,  с изучаването на Photoshop, програмиране със Scratch и  Lego роботика!

Дълъг банер ЕN