Роди се в светлина

Алекса Илиянова Цветанова 18г

Рисунка: Алекса Илиянова Цветанова, 18 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога