Светло Рождество

Бояна

Сн.Бояна

Kазвам се Бояна и съм на 12 години. Живея в София и уча в 6 клас в училище „ЕСПА“.

Обичам да рисувам и да пиша, затова посещавам и ателието по творческо писане „Метафора“, с ръководител г-жа Рени Стоичкова.

През свободното си време играя класически балет.

My name is Boyana and I am 12 years old.

I live in Sofia, I study in 6 grade at ESPA school.

I like to draw and to write. In my free time I like playing classical ballet.

дълъг банер