Нощта на Рождество

1 Марина Николаева Раданска 7г

Рисунка върху камъче: Марина Николаева Раданска, 7 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога