Син се роди, Бог ни се даде

elenapopwa3

Компютърна рисунка: Елена Георгиева Попова, 12 г., Компютърна школа „Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“, Хасково. Ръководител: Людмила Стайкова

ELENA

Елена Попова обича да се занимава с Дигитална графика и живопис. Създава с лекота своите рисунки, трудолюбива и любознателна.

Нейните творби се отличават с много енергия и специфичност.

Изучава чужди езици, занимава се с математика и информатика. 

Помага на своите приятели от школа „Вале“!

рамка Банер 800-600