Творчество без граници

LOGO1

Уважаеми колеги, мили деца за нас е огромно удоволствие в тези трудни времена да обявим старта на Международния конкурс за компютърна рисунка и колаж „ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“! Очакваме Вашите творби да ни изненадат отново с красота и стил, защото цифровите умения отварят хоризонти, създават перспективи и по добри възможности за реализация!

Покажете отново силата на новите технологии!

1 орнамент Фон сайт

 

Община Хасково, Фондация Еврика, Образцово Народно Читалище „Заря-1858”,  Компютърна школа „Вале“, Хасково

Организират

 

ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ

 

С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОКОМИСАРЯ ПО ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ

МАРИЯ ГАБРИЕЛ

1 орнамент Фон сайт

СТАТУТ

Целта на конкурса е децата и младите хора:

да открият магията на дигиталната графика и живопис;

да нарисуват света през своите очи;

да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;

да ни накарат да усетим силата на детското въображение.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година.

Медиен партньор – Национално издание „Аз-буки”

 І. Изисквания към рисунките:

  1. Да са изработени на графична програма по избор

( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.)

  1. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
  2. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори

ІІ. Изисквания към колажите:

  1. Да са изработени с програма по избор;
  2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.

ІІІ. Всяка рисунка  и колаж участващи в конкурса трябва да е представена:

1. На хартиен носител  с размер на листа формат А4 –  паспартирана с размери 25х35 см. или на  размер на листа формат А3 – паспартирана   с  размери 35х50см.

  1. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация залепена в задната част на творбата:

* Заглавие на творбата;

* Трите имена на автора;

* Възраст;

* Дата на раждане;

* Точен адрес;

* Учебно заведение (школа);

* Преподавател;

* Адрес за кореспонденция ( e-mail);

* Телефон за връзка;

* Име на програмния продукт с който е създадена.

Отпред в долния десен ъгъл трябва да има поставен етикет със следната информация:

Име на творбата;

Трите имена на автора и годините;

Учебно заведение (школа)

Всеки участник може да участва с 1 своя творба във всяка категория

Творбите, които не са представени в посоченият вид, няма да бъдат журирани!

Кандидатите за участие в ДВАНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ  „ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ“  изпращат декларация в съответствие с изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ И  ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ ИЛИ УЧАСТНИК НЕНАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ

​Линк за изтегляне на документите: Официална страница на конкурса

1 орнамент Фон сайт

ІV. Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 4 до 27 години, в осем групи:

І група – 4 – 5  години;

ІІ група – 6 – 7 години;

ІІІ група – 8 – 10 години;

ІV група – 11-12 години;

V  група – 13 – 14 години;

VІ група – 15 – 17 години;

VІІ група – 18 – 27 години

VIII  група –  Деца със специални образователни потребности;

 

  1. Критерии за оценка:

Рисунки:

Ясно и точно формулирано послание, тематично насочване към определени проблеми, които имат широко обществено звучене, за оригинална идея, за проява на критично мислене, за проява на творчество.

Интересен колорит и живописност на творбата прецизност при рисуване със свободна ръка,

Съчетаване на  цветовете и цветово изграждане;

Композиция, подбор и разположение на образите,;

Сюжет;

Проявена фантазия;

Използване на различни програми в съответствие с възраста;

Колажи:

Ясно и точно формулирано послание, тематимно насочване към определени проблеми, които имат широко обществено звучене, за оригинална идея, за проява на критично мислене, за проява на творчество.

Обектите на изображенията да бъдат добре фокусирани и да е осъществен плавен преход между тях

Сложност при изработката

Използване на текст – разположение, цветово оформление, правопис

Пълноценно използване ресурсите на избраната програма – присъствие на различни варианти на работа: конструиране, оцветяване, рисуване, копиране, завъртане  подбор и разположение на образите;ü

Проявена фантазия;

Композиция,

Сюжет;

Използване на най- нови програми в съответствие с възраста

 

  1. Краен срок за получаване на творбите

Дата на последно пощенско клеймо:

​14 Май 2021 година;

  • Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или  в Интернет до обявяване резултатите  от конкурса.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране !

Творбите участвали в конкурса не се връщат !

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и  разпространявани от ОНЧ „ЗАРЯ-1858”. Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „ЗАРЯ-1858”

Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 30.05.2021г.

Ще бъдат връчени Първа, Втора и Трета награда във всяка възрастова група, както и Поощрителни грамоти.

Грамоти за участие не се присъждат!

Поради усложнената обстановка с Covid 19 участниците, ще получат наградите си по куриер за тяхна сметка!

Адрес за кореспонденция и въпроси: 

6300 гр. Хасково, пл. „Свобода” №11,

Образцово Народно Читалище „Заря*1858”, Компютърна школа „ВАЛЕ”

за Дванадесети международен конкурс за компютърна рисунка и колаж  “Творчество без граници” – Хасково 2021.

За допълнителна информация: 0887249643

e-mail: kshvale@yahoo.com