Усмихни се, свят!

Taylyan_4g-horz

Рисунка: Тайлян Ридваев, 4 г.

гълъб

Всяко дете, което иска да изрази своята съпричастност към децата по целия свят в трудните дни, които преживяваме, да ни пише и изпрати своите рисунки, стихове, послания на мейла на сп. „Щъркел“ – newspaperstorks@gmail.com. 

Можем да ви обещаем, че „щъркелът“ ще прелети до тях и ще отнесе върху крилете си надеждата във вашите рисунки и послания!

Очакваме ви!