Щъркел

PETAR-horz

Рисунка: Петър Петров Вълчев, 10 г., Компютърна школа „ Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“. 

Ръководител: Людмила Стайкова

По време на  своето обучение в Компютърна школа „Вале“, Петър Вълчев показва отлични резултати, подплатени с чувство за отговорност, желание за развитие и търсене на нови знания в областта на дигиталната графика и живопис, програмирането, изработване и програмиране на роботи.

Той активно се изявява в като винаги се е откроява с логична мисъл и нови знания.

Петър винаги е готов да помогне на децата  от школата, както в обучението, така и във всяка друга ситуация.

Дълъг банер ЕN