Щърко

GYUKTENMILEVA-horz

Рисунка: Гюлтен Алексиева Милева, 5 г., Компютърна школа „ Вале“ при ОНЧ „Заря-1858“. 

Ръководител: Людмила Стайкова

Гюлтен Милева е много умно и любознателно дете, което обожава да рисува.

Когато хване дигиталната писалка, започва да твори и рисува всичко, което обича.

Тя е един млад талант, влага много старание и любов.

Нейните творби са пъстри и много интересни!

Дълъг банер ЕN