Небесна светлина

Дарина Росен Николова 12

Рисунка: Дарина Росен Николова, 12 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога