Christmas ring

Christmas Ring

Translation: Divna Krasteva, 11th Grade, 9th French Language School „Alphonse de Lamartine“
4_n

My name is Maya Stoycheva, I`m 15 years old and I have been writing since I remember myself. I have participated in many workshops and competitions, I have won many awards, but I don`t think this is the most important thing for me. I am a curious and creative seeker. I like the challenges and the difficulties. When I was 11, I won a contest and went to a space camp in Turkey. It was an incredible experience for me, a real flight simulation in space, new friendships from many countries, and many challenges.

I’m taking part in the competitions and all other appearances of the „Lights in the Shadows Club“, Kazanlak, because I’m from the people who don`t like to idle. Boredom and emptiness are the greatest misfortunes that can happen to man.

 

Казвам се Мая Стойчева, на 15 год. съм и пиша, откакто се помня. Участвала съм в много писателски работилници и конкурси, печелила съм много награди, но не мисля, че това е най-важното за мен. Аз съм търсещ човек, любопитен и съзидателен. Обичам предизвикателствата и трудностите. Когато бях на 11 год. спечелих конкурс и отидох на космически лагер в Турция. Беше невероятно изживяване за мен, истинска симулация на полет в космоса, нови приятелства от много държави и много предизвикателства.

Участвам в конкурсите и всички останали изяви на клуб „Светлини сред сенките”, Казанлък, защото съм от хората, които не обичат да бездействат. Скуката и празнотата са най-големите нещастия, които могат да сполетят човека.

5_n-horz

Коледен звън

5_n

A child was born, 2017-А