It’s Christmas!

Essay

                       It’s that time of the year! My favorite time! Christmas! This is the birthday of Jesus Christ and like every birth, it is connected with faith, with hope for something better. My concept of Christmas is very simple-to love and be loved! And when I think about it…why should I wait till Christmas to do it?!

                       Everything connected with Christmas brings me incomparable feeling of joy, the expectation is a real thrill which makes my soul dance and cherish every moment of life! The lustrous toys on the Christmas tree, each of which brings back memories, the colorful presents, the sense of smell of cookies, the fire in the fireplace…There is so much warmth and cosiness in this day!

                         The light of Christmas is so bright and effective that it makes us turn to ourselves and question everything that is wondrous for us and try to be even better! This makes us part of its magic. Gathering round the Christmas table, we experience the remarkable Birth together. The Christmas spirit comes to  life when each of us keeps a part of it in our hearts and meets the love of people around us.

                       But not everybody is happy at Christmas. For many people this is time of sorrow. Some don’t have enough funds to buy presents for their children, family and friends. For others the rich Christmas dinner is just a dream. Moreover, some feel the loss of a beloved person most painfully at Christmas, when we should be with the people we love. There are thousands of reasons why one is unhappy at Christmas but the magic of the brightest holidays is hiding exactly in the act of making someone happy.

                       And since miracles happen at Christmas, this is the moment when we should bring back the smile on the grieving’s faces. They just have forgotten joy, but it is there, deep inside their souls, but something is suppressing it and making it suffer. The joy is there, waiting for somebody to wake it up. Everyone is capable of doing that deed. And not only because we should, but because it will make us feel happy, too. There is no greater happiness than living among good, high-minded and happy people.

                       What does everybody dream of at Christmas? This year I wished for me and my family health, happiness and love! What did you wish for? What is the first thing that comes to mind when you hear about Christmas? This is the moment to confess, even only to ourselves, that even for a second the thought of a new phone or a new car passed through our minds. Nowadays, the real concept of Christmas is refracted through the prism of modern times- for many people it is recognized as a materialistic, rather than as a spiritual holiday. But we, the young people, should keep the tradition alive by passing on to future generations  faith in good and faith in Christmas miracles! Because materiality is transient!What is genuine is what ennobles our soul and heart.

                        The world of possessions is absolutely fatuous. Jesus himself hasn’t been wealthy, yet he has been happy because he helped people and they in turn bestowed their love on him. But nowadays, as if those who are materially poor are still much wealthier spiritually. Their soul is pure, there is no greed. No matter how frugal is the dinner of the poor, they would always share it- without any hesitation! This is the Christmas spirit-giving out love and good without borders. Daily routine could belong to those with big houses and expensive cars…but Christmas…it belongs only to those who can feel it!

                        The Christmas spirit flashes in the moment when we give a smile, offer a hand and make someone feel happy! Only then the power of the holiday generates in us and makes us feel alive. Therefore, Jesus’s birth is an occasion for celebration because it is an accomplishment of a hope- keeping a promise, given to humankind by God himself.

Teodora Yosifova, XIA2 class, Literary club “Virtues”

LS “Hristo Botev”, Kardzhali

72-horz

My name is Teodora Yosifova, 16 years old, from Momchilgrad. I am studying at the Hristo Botev Language School in Kardzhali and I am a part of the literary club „Virtues“.

I am a creative type of personality with diverse interests and original ideas for their realization. Writing gives me the opportunity to express myself and enrich my knowledge and my common culture.

I’m not conservative and I’m not afraid of challenges, so I write on many and varied topics that affect our society and build me as a full person.

 

Казвам се Теодора Йосифова, на 16 години, от гр. Момчилград. Уча в Езикова гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали и съм част от литературния клуб „Добродетели“.

Аз съм творчески тип личност, с разностранни интереси и оригинални идеи за осъществяването им. Писането ми дава възможност да изразявам себе си и обогатява знанията и общата ми култура.

Не съм консервативна и не се страхувам от предизвикателства, затова пиша по много и разнообразни теми, засягащи обществото ни и изграждащи ме като пълноценна личност.

 24169557_2043162219239737_1385385895_o

         КОЛЕДА Е!        

 Есе

Пак дойде това време на годината! Любимото ми време! Коледа! Това е Денят след  рождението на Исус Христос и като всяко раждане, то е свързано с надежда,  с вяра в нещо по-добро. А моята представа за Коледа е много простичка – да обичам и да бъда обичана! И като се замисля, защо да чакам чак до Коледа, за да го направя?!

Всичко свързано с Коледа ми носи несравнимо чувство на радост, очакването е истинска тръпка, която кара душата ми да танцува и да се радва на всеки миг от живота! Лъскавите играчки на елхата, всяка от които носи спомени, шарените подаръци, мирисът на курабийки, огънят в камината… Толкова топлота и уют има в този ден!

Светлината на Рождество е толкова ярка и въздействаща, че ни кара да се запитаме за всичко, което е чудно за нас и да се опитаме да бъдем още по-добри! Това ни прави част от нейната магия. Сядайки около коледната трапеза, ние преживяваме заедно радостта от необикновеното Рождение. Духът на Коледа оживява, когато всеки от нас носи частица от нея в сърцето си и срещне обичта на хората около себе си.

Но не всички са щастливи на Коледа. За много хора това е време на тъга. Някои нямат достатъчно средства да купят подаръци на децата, семейството и приятелите си. За други  богатата коледната вечеря е само мечта. Трети усещат загубата  на любим човек най-болезнено на Коледа, когато трябва да сме с хората, които обичаме. Има хиляди причини някой да се чувства нещастен на Рождество Христово, но магията на най-светлия празник се крие точно в това да направиш някого щастлив!

И тъй като на Коледа стават чудеса, това е моментът, в който трябва да върнем усмивката по лицата на тъгуващите. Те просто са забравили радостта, а тя е там,  някъде дълбоко в душата им, но нещо я потиска и я кара да страда! Тя, радостта, си е там и чака някой да я събуди. Всеки е способен на това дело. И не само защото така трябва, а защото това ще накара и самите нас да се почувстваме щастливи! Няма по-голямо щастие от това да живее сред добри, благородни и щастливи хора!

А за какво мечтае всеки на Коледа? Тази година аз пожелах на себе си и на семейството си здраве, щастие и любов! А ти какво си пожела? Кое е първото нещо, което ти идва на ума, когато чуеш за Коледа? Сега е моментът да признаем, дори и само пред себе си, че дори и за малко ни мина мисълта за нов телефон или нова кола. Днес, истинската идея на Коледа е пречупена през призмата на съвремието – от много хора тя се приема повече като материален, отколкото като духовен празник.  Но ние, младите хора, трябва да запазим  традицията, предавайки на бъдещите поколения вярата в доброто и вярата в чудесата на Коледа! Защото материалността е преходна! Истинското е това, което облагородява душите и сърцата ни.

Светът на вещите е абсолютно безсмислен. Самият Исус не е бил богат и въпреки това той е бил щастлив, защото помага на хората, а те от своя страна го даряват с обичта си. Но и днес като че ли тези, които са бедни материално, са много по-богати душевно. Душата им е чиста, няма я алчността. Колкото и оскъдна да е вечерята на бедния, той винаги би я споделил – без да се замисли! Точно това е духът на Коледа – да раздаваш любов и доброта без никакви граници! Ежедневието може и да принадлежи на тези с големите къщи и скъпите коли… но Коледа… тя принадлежи само на тези, които могат да я усетят!

Духът на Коледа проблясва в мига, в който дарим усмивка, в който подадем ръка, когато накараме някого да се почувства! Само тогава силата на празника се ражда в нас и ни кара да се чувстваме живи. Затова и раждането на Исус е повод за празнуване, защото то е осъществяването на една надежда – изпълнението на едно обещание, дадено на човечеството от самия Бог.

Теодора Йосифова, 17 г. , ХIА2 клас,

Литературен клуб „Добродетели“

ЕГ „Христо Ботев“ , гр. Кърджали

2-horz

A child was born, 2017-А