Maria with the child

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мария с младенеца

Alexandra Angelova, 9 years old, Pleven. She has won numerous awards from competitions as a participant in the Art School „Color“ headed by Maya Ananieva. Alexandra helps and works on the family apiary. She has actively contributed to winning the three gold medals for quality honey Tuzla 2017, Bosnia and Herzegovina.

Александра Ангелова, 9 г., гр. Плевен. Като възпитаничка на Арт школа „Колорит“ с ръководител Майа Ананиева, е печелила множество грамоти и награди от участия в конкурси. Александра помага в работата по семейния пчелин. Има активен принос в спечелването на трите златни медала за качествен пчелен мед ТУЗЛА 2017, Босна и Херцеговина.

A child was born, 2017-А