Nativity of the Savior

It’s December. Here again, a fluffy and shining snake falls out.  The whole city is decorated in a festive celebration, and we are waiting for one of the brightest and most beautiful holidays of the year – Nativity of Christ. With a cup of warm tea in hand and sitting on the rug in front of our fireplace, I’ll tell you what happened last Christmas.

It was the night before Christmas. Christmas Eve. And tonight Mom, as always has tried everything to be impeccable and in the spirit of Christmas. She loved this typical Bulgarian feast very much and so far the whole family was gathering at the festive table. Each time there was one empty place for a guest. Still, in the cold winter night someone could look for shelter. Wonders are happening at Christmas, aren’t they?  But tonight the chair was empty. After having tasted all the dishes, we sat next to the fireplace, and the fire supplemented the cosiness of the Christmas night. Dressed in her thick red sweater, the gray wedge with the deer and the warm wool hubs that the grandmother loved to knit, I stared out the window of our home. A snowflake, very beautiful and very tender, paused for a moment and waved at me. Happy and very charming left me countless kisses on my window. One more snow began to fall more and more … It is expected Christmas to be white. And in the warm room, the living tree, which was decorated with toys and garlands, loved my face. So, enchanted by the spirit of Christmas, I’m asleep. In this quiet night, I dreamed of the birth of Jesus.

I was in my fabulous white room. But everything was different. The ceiling of my room was the dark winter sky. Though dark, it was attractive, and there were countless stars on it. One of them conquers me with her beauty. She was very different from the others. What was it like? I did not know. Just then I saw a very lovely and beautiful woman. I did not know her, but I knew I saw her somewhere. The young woman sat beside me. She embraced me and began to tell me the story of the beautiful star.

„Many years ago, the angel Gabriel was sent to a young and very pretty woman named Mary. He told her that she will give birth to a child who will be the Savior of humanity. A few months later, Mary gave birth to Jesus in a stable. She put little baby in the manger where animals are fed. When Christ was born. He will save people! You will find him in diapers in a crutch.“Suddenly many angels came began to glorify God, and the shepherds discovered the little baby in the brightest and marvelous star in the heavenly kingdom, namely, the one that is still the strongest to this day, showing the way for the shepherds coming from the east to visit the Savior our God.

When I asked the young woman who she was, the alarm clock rang and I had to get up. The road was  waiting for us to the village of Grandma and Grandpa. On the way, I told Mom about the mysterious dream. Asking Mother about the wonderful woman who told me the story of the birth of Christ, I realized that this was Mary, the mother of our Savior. She knew every detail of God’s son.

Wonderful sleep.

And under the Christmas tree, Santa Claus had left us a bunch of gifts …

Congratulations Christmas!

Anelia Stefanova Ivanova, 12 years old
Burgas, Secondary School „Episkop Konstantin Preslavski“

Translator: Katerina Dimitrova

9_n-horz

Рождество на Спасителя

Декември е. Ето, че отново навън пада пухкав и блестящ снежец. Целият град е украсен в празнична премяна, а ние сме в очакване на един от най-светлите и хубави празници в годината – Рождество Христово. С чаша топъл чай в ръка и седнала на килимчето пред нашата камина ще ви разкажа какво ми се случи миналата Коледа.

Беше нощта преди Рождество. Бъдни вечер. И тази вечер мама, както винаги се бе постарала всичко да бъде безупречно и в духа на Коледа. Тя много обичаше този типично български празник и винаги до сега цялото семейство се събираше на празничната трапеза. Всеки път на нея имаше и едно празно място за някой гост. Все пак в студената зимна нощ някой можеше да търси подслон. Нали на Коледа стават чудеса. Но тази вечер столът остана празен. След като опитах всички ястия, седнах до камината, а огънят допълваше уюта на коледната нощ. Облечена в дебелия си червен пуловер, сивия клин с еленчета и топлите вълнени шушони, които баба обожаваше да плете, се загледах през прозореца на нашия дом. Една снежинка –много красива и много нежна се спря за миг и ми помаха. Щастлива и много чаровна тя ми остави безброй целувки на моя прозорец. Една след друга започнаха да падат все повече снежинки… Очакваше се Коледата да бъде бяла. А в топлата стая живата елхичка, която бе украсена с играчки и гирлянди, милваше моето лице. И така омагьосана от духа на Коледа, съм заспала. В тази тиха нощ  сънувах сън за раждането на Иисус.

Бях в моята приказно бяла стая. Но всичко беше различно. Таванът на моята стая беше тъмното зимно небе. Макар и тъмно, то беше привлекателно, а на него имаше безброй звезди. Една от тях ме плени със своята красота.  Тя беше много по-различна от останалите. Каква ли беше? Не знаех. Точно тогава видях една много мила и красива жена. Не я познавах, но знаех че съм я виждала някъде. Младата жена седна до мен. Прегърна ме и започна да ми разказва историята за прекрасната звезда.

„Преди много години ангел Гавраил бил изпратен при една млада и много хубава жена на име Мария. Той й казал, че тя ще роди дете, което ще бъде Спасителя на човечеството. Няколко месеца по-късно Мария родила Иисус в един обор. Тя сложила малкото бебе в яслите, където животните се хранели. Когато Христос се родил, група пастири били на полето през нощта, когато ярка светлина засияла навсякъде около тях. Пастирите много сe изплашили, но ангел им казал: „Не се страхувайте! Нося ви добра новина. Днес във Витлеем бе роден Христос. Той ще спаси хората! Ще го намерите повит в пелени как лежи в една ясла.“ Изведнъж дошли много ангели и започнали да възхваляват Бога. Пастирите открили малкото бебе по най-ярката и чудна звезда в небесното царство. А именно тази, която и до днес огрява най-силно. Тя показала пътя на пастирите, идващи от изток да посетят Спасителя, нашият Бог.”

Когато попитах младата жена коя е тя, будилникът иззвъня и трябваше да ставам. Чакаше ни път до селото на баба и дядо. По пътя разказах на мама за тайнственият сън. Питайки мама за прекрасната жена, която ми разказа историята за раждането на Христос, разбрах, че това е била Мария – майката на нашия Спасител. Тя знаеше всяка една подробност за Божия син.

Прекрасен сън. А под елхата дядо Коледа ни беше оставил куп подаръци….

Честито Рождество Христово!

Анелия Иванова, 12 г., Бургас

A child was born, 2017-А