Последни публикации

Святата нощ

Рисунка: Петя Маринова Велева, 12 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова  

Рождество Христово

Рисунка: Мария Иванова Стефанова, 14 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Нощта на Рождество

Рисунка: Марина Николаева Раданска , 7 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Чудото на Рождество

Рисунка: Димитър Пламенов Петков, ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова    

Небесна светлина

Рисунка: Дарина Росен Николова, 12 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова  

Над Него ангели бдят

Рисунка: Габриела Георгиева Георгиева, 7 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Роди се в светлина

Рисунка: Алекса Илиянова Цветанова, 18 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Мадоната с младенеца

Рисунка върху камъче: Жанет Антонова Найденова, 11 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Бог се роди

Рисунка върху камъче: Ния Светославова Катушева, 12 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Нощта на Рождество

Рисунка върху камъче: Марина Николаева Раданска, 7 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“,  ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова