Picasso Art Contest

Picasso

Възможност да покажете своя артистичен талант на света.

Детското сръбско списание ТАБЛА обяви международен арт конкурс под надлов

Picasso Art Contest. 

В него могат да вземат участие деца и младежи до 19 годишна възраст. Няма ограничение в тематиката на творбата, нито в размера й. Всеки участник може да участва само с една творба.

Краен срок за изпращане на творбите: 4 декември 2017 г.

Целият регламент и условия за участие можете да видите тук:

Picasso Art Cotest

Регламент

9_n