The Virgin with the Infant

IMG_4647-horz

Interpretation of the icon „The Virgin with the Infant“ – Applied Art. Petya Ivanova, 17 years old, Shumen

Интерпретация на икона „Богородица с младенеца“ – приложно изкуство. Петя Иванова, 17 г., Шумен

IMG_4636

My name is Petya Ivanova, 17 years old, from Shumen. I engage in three types of arts – painting, dancing and photography. I have been painting for 3 years at the Art School at the Center for Support of Personal Development – Municipal Children’s Complex – Shumen, headed by Temenuga Hristova.

I love the technique of painting on silk and I develop in this direction. I find more and more ways to mix and apply the contour and colors.

I have involved in many regional, national and international competitions, in some of them I have been awarded.

23467197_1481395581975989_6183032889488031287_o (1)

Казвам се Петя Иванова, на 17 г., от гр. Шумен. Занимавам се с три вида изкуства –рисуване, танци и фотография. Рисувам от 3 години към „Арт“ школата към ЦПЛР-ОДК, Шумен, с ръководител Теменуга Христова.

Техниката за рисуване върху коприна ми допада много и се развивам в тази насока. Откривам все повече начини за смесване и нанасяне на контура и цветовете.

Участвам в мното регионални, национални и международни конкурси, на някои от които съм отличена с призови места.

23157275_1474034766045404_2963285439314861200_o

A child was born, 2017-А