Божията майка с Младенеца

Станислава Емилова Василева 17г 1

Текстилно пано: Станислава Емилова Василева, 17 г., ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“, 

ателие „Приложен фолклор“. Ръководител: Елеонора Асенова

Дълъг банер EN с лога