Болката

Възкресение учебник

Из „Учебник по религия“ по учебен предмет БЛАГОНРАВИЕ за 3 клас.

От тази учебна година в българските училища като ФУЧ бе въведен още един учебен предмет, който да запознава децата с непреходните християнски ценности и разглежда житейските ситуации, в които те попадат, през погледа на всевечната Мъдрост. Понякога трябва да вземат трудни решения, свързани с преодоляване на обидата и болката от отхвърляне. Учебникът по БЛАГОНРАВИЕ би бил добър приятел на децата при избора на поведение в техните ежедневни ситуации. 

1 Учебници по религия

2 Учебници по религия