Българската шевица

Ивайла Петрова - 16 год. - гр. Попово

Рисунка: Ивайла Петрова, 16 год., гр. Попово

Представяме ви две мултимедийни презентации, дело на два младежки екипа от ПГ „Асен Златаров“, Видин. Те са част от богатото детско и младежко творчество, събрано по време на Четвъртия Международен конкурс „Моята българска бродирана риза“, организиран от Културна Асоциация „Асен и Илия Пейкови“, Рим, Италия. Директор: Мариола Георгиева.

През 2019-2020 учебна година учители по философия, химия и история от ПГ „Асен Златаров“, Видин решиха да направят един интердисциплинарен урок,  озаглавен „По пътя на традициите“. За нас темата за традицията и нейната приемственост от младото поколение е важна и от съществено значение за запазване на нашата националност и идентичност. Решихме темата да се постави в 10 клас, тъй като там изучаваните теми са най-подходящи –  българска история, текстилни влакна по химия, символика по философия.

Въвеждането в темата започна с посещение на етнографския музей в града. Учениците бяха разделени на 6 екипа. Всеки екип попълни работен лист и получи задачи за самостоятелна работа. Учениците трябваше да направят проучване свързано със символиката използвана в българските шевици и техният произход, видовете текстилни материали използвани в миналото и начините на обработка и багрене, българското семейство през Възраждането.

Проектът премина в дистанционен след създалата се ситуация. Учениците работеха онлайн, като периодично представяха напредъка си по проекта и получаваха обратна връзка. Те предпочетоха изработка на видеофилм за представяне на проучването си. На 28 май учениците защитиха своите проекти онлайн в платформата Тиймс. Присъстваха учители и ученици от други паралелки. Всеки екип представи своят проект и отговори на въпросите на публиката. На екипите с най-добри проекти беше предложено да направят превод на видеофилмите си и да поставят субтитри на английски.

В процеса на работа учениците посетиха библиотеката, музеи, разговаряха със своите родители, баби и дядовци. Учениците бяха запленени от темата, работеха с голяма упоритост и правеха своите проучвания. Докосването до нашите традиции и раклата на баба промени отношението им към българското и тяхната национална гордост.
Екипите участвали в екипа са:

Екип 1: Алекс Иванов, Гергана Теоргиева, Дейвид Петров, Мартин Неофитов

1.  Проект: БЪЛГАРСКА ШЕВИЦА

2 (1)

Екип 5: Габриел Минков, Иван Вилиев, Робърт Боянов, Станимир Станков

2. Проект: БЪЛГАРСКА ШЕВИЦА

1

Учители ръководители на проекта: инж. Десислава Цокова – химия, Георги Кидиков-философия, Ирена Вражиторова – история.

Участието им в конкурса, беше инициирано от г-жа Ели Цветанова, която за втора година участва с ученици в конкурса.

уеб банер