Български носии във влашкия край на Северозападна България

Есе с презентация от Анелия Георгиева, 16 г., гр. Видин, наградено на първо място в

Петия Международен конкурс

„Моята българска бродирана риза“ ` 2021

организиран от 

КУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ „АСЕН И ИЛИЯ ПЕЙКОВИ“ И БУ „АЗБУКИ“ В РИМ И КОЛЕФЕРО, ИТАЛИЯ

01 Български носии във влашкия край

02 Български носии във влашкия край

03 Български носии във влашкия край

04 Български носии във влашкия край

05 Български носии във влашкия край

06 Български носии във влашкия край

07 Български носии във влашкия край

08 Български носии във влашкия край

Слайд1