«Великденско огънче в шепите си нося»

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”, ЛОМ
в партньорство с Училищно настоятелство „Феникс”

ОБЯВЯВА

VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА:

«ВЕЛИКДЕНСКО ОГЪНЧЕ В ШЕПИТЕ СИ НОСЯ»

Условия за участие:
В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи:
Предучилищна възраст 5-6 години /деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина/
І – ва група : І – ІV клас
ІІ – ра група : V – VІІ клас
/Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища, ОДК и други, а също и от българските училища в чужбина/

Категории:
1. Литература – Раздел поезия
2. Литература – Раздел проза
3. Изобразително изкуство – Раздел „Изящно изкуство”
4. Изобразително изкуство – Раздел „Приложно изкуство”

Снимка0452

Изисквания за литературните творби:
В категория „Литература” право на участие имат учениците от І-ва и ІІ-ра възрастова група. Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена на автора, училище, адрес на училището или домашен адрес, възраст, клас, телефон за връзка, име на ръководител. Литературните творби могат да бъдат изпратени и на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg.

Изисквания за художествените творби:
В категория „Изобразително изкуство” право на участие имат деца и ученици от трите възрастови групи. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту.
Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.

1-horz

Придружаваща информация:
Всеки участник залепва върху гърба на творбата: Трите имена на автора, школа/училище/ДГ, точен адрес на школата/училището, детската градина или домашен адрес, възраст, клас/група, име на ръководител, телефон за връзка.

  • Компетентно жури ще оцени литературните и художествени творби и ще присъди за всяка възрастова група и категория І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда и поощрителни грамоти.
  • Наградените художествени творби ще бъдат подредени в изложба.
  • Предадените творби и всички права върху тях остават за организаторите на конкурса.
  • Институциите, които изпращат повече от една творба да ги придружат с опис, включващ имената на децата, вида творба и име на ръководителя.
  • Резултатите ще бъдат обявени до 20.04.2018 г. на сайта на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом www.oubotev.com.
  • Наградените участници ще бъдат информирани своевременно, за да присъстват на награждаването, което ще се състои на 27.04.2018 г.
  • Разходите по пребиваването на церемонията по награждаването са за сметка на участниците.
  • Победителите, които не присъстват на награждаването ще получат своите награди по пощата.
  • Срок на получаване на творбите05.04.2018 год. (включително) на адрес:
  • 3600 гр. Лом, област Монтана 
    ул. „Софийска” № 56 ІV Основно училище „Христо Ботев” 
    За конкурса: „Великденско огънче в шепите си нося” 
    или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg (за литературните творби)

приложно изкуство-horz

  • За творбите изпратени чрез „Български пощи” важи датата на пощенското клеймо
  • За контакти и информация: Десислава Александрова, директор на ІV ОУ „Христо Ботев” град Лом; тел: 097166548; мобилен тел.: 0894472692
  • Може да ни откриете на нашата страница във Фейсбук „Конкурс за детско творчество „Великденско огънче в шепите си нося”.
  • Снимка0482
  • Представените рисунки и произведения на приложното изкуство са наградени в конкурса през 2017 г.