Възкресение Христово

Тайната вечеря 2

„Тайната вечеря“. Рисунка: Стефания Найденова е на 9 г., от СУ „Климент Охридски“, гр. Варна. 

Творбата е създадена с помощта на Пенка Генадиева от школа по рисуване Фондация „Шаренко-Маренко“.

2 орнамент Фон сайт

Възкресение Христово

Театрален етюд

След смъртта на Иисус – учениците Му са събрани в една стая. Заключили са вратата поради страх от римляните.

ПЕТЪР:      Объркан съм. Не разбирам… Какво ще правим сега? (На вратата се чука със сигнал.) Отворете! От нашите е.

МАРИЯ МАГДАЛИНА:       Казвам ви – Той е жив! Възкръснал е от мъртвите!

ЯКОВ ЗАВЕДЕЕВ:      Побъркала си се от скръб, Мария. Ела, седни. На всички ни е мъчно.

МАРИЯ:    Отидохме рано сутринта на гроба, а камъкът – преместен. Надникнах вътре – два ангела в бели дрехи седяха там, дето бе положено Иисусовото тяло – единият при главата, другият – при нозете Му. „Защо плачеш, Марийо?“ – казват ми. „Защото са вдигнали моя Господ и не знам къде са Го положили“. Тогава се обърнах и видях човек, и като мислех, че е градинарят, го попитах: „Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си Го положил, и аз ще Го вдигна“. И Той ми рече: „Марийо!“ И тогава Го познах! Беше Той! „Учителю!“ – извиках и паднах пред Него. Той е жив! Жив!

АНДРЕЙ:              Значи, истина е! (Отново познатото почукване.)

ФИЛИП:               Отворете! Наш човек е.

КЛЕОПА:             Братя! Бяхме с Него и Той разчупи хляба, както тогава…

ВАРТОЛОМЕЙ: Къде? Как така разчупи хляба?

КЛЕОПА:              Вървяхме към Емаус с един от братята, когато ни настигна един човек. Ние не можехме да говорим за друго, само за Него… И Той ни попита за кого говорим, а аз се учудих, че не е чувал за станалото в Ерусалим тези дни. И му рекох: „За Иисуса говорим, как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт и Го разпънаха на кръст. А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израил“… И тогава Той каза: „О, защо не вярвате на казаното от пророците! Не трябваше ли Христос да пострада и така да влезе в славата Си?“ И ни тълкуваше писаното за Него във всичките писания. После разчупи хляба…

ТОМА:        Не вярвам… Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.

Тадей и Юда водят един човек, хванали са го от двете страни  и застават по средата на събранието.

ТАДЕЙ:      Този е шпионин! Хванахме го да слухти наоколо.

ВОЙНИК ОТ СТРАЖАТА: Не, добри хора, не съм шпионин… Аз… бях единият от стражите, които пазеха камъка на гроба. Исках да ви намеря и да ви разкажа… Случи се чудо!

ЮДА:           Лъжеш!

ВОЙНИК ОТ СТРАЖАТА:   Не лъжа!… През нощта стана голям трус. Ангел от Господа слезе от небето, премести камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица, и облеклото му – бяло като сняг… И ние известихме на главните свещеници всичко, а те ни дадоха много пари, за да кажем, че вие сте Го откраднали. Но аз знам, че това е лъжа. Не искам тези пари, защото вярвам – Иисус е Помазаникът, Божият Син!

Идва Иисус между тях.

ИИСУС:                 Мир вам!

ВСИЧКИ:             (Всички коленичат пред Него.) Учителю!

ИИСУС:                 (Към Тома) Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми. И не бъди невярващ, а вярващ.

ТОМА:                    Господ мой и Бог мой!

ИИСУС:            Понеже Ме видя, ти повярва. Блажени ония, които без да видят, са повярвали… Както Отец изпрати Мен, така и Аз изпращам вас. На които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са. Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всички народи. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден… Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до края на света.

Театралният етюд е част от учебника по БЛАГОНРАВИЕ за трети клас.

1 Учебници по религия

2 Учебници по религия