Възникване на фотографията

Настоящата презентация е първа от поредицата презентации, посветени на историята на фотографията и някои от нейните най-ревностни откриватели и последователи. Неин автор е Владимир Добрев.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

DSCN5235

Владимир Добрев завършва специалност  Етнология в СУ и следдипломна квалификация към факултета по журналистика в областта на  творческата фотография. Активен доброволец в Социален проект ЩЪРКЕЛИТЕ, фотограф, имащ отношение към графичната визия на списанието и публикациите в социалните мрежи. Негови снимки са публикувани в сп. „Свет“ и са печелели многобройни награди в национални и международни конкурси, поради което на два пъти посещава Европейския парламент в Брюксел и Страсбург. Координатор в проект „Ученическо онлайн списание „Щъркел“ .

gerb