Вълшебното дърво

Радиоспектакъл

по едноименната английска народна приказка

Ателие по радиотеатър, ЕСПА, 2016/2017 г.

Драматизация: по идея на Ирен, Александра, Силвия, Кая, Бояна, Валентин

Режисьор на монтажа: Маргарита Друмева

1 Плакат

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА:

РАЗКАЗВАЧ                                    – Бояна

МИСТЪР СМИТ                          – Валентин

ВЪЛШЕБНОТО ДЪРВО                  – Кая

КОТЕТО                                                   – Али

ЛЯСТОВИЧКАТА                                – Сиси

ПЪРВО ДЕТЕ                                      – Ирен

ВТОРО ДЕТЕ                                       – Маги

2

https://www.youtube.com/watch?v=c2igISx4P10&t=20s

796

(Откъс)

ДЪРВОТО:

Пожелай си нещоооооо…

КОТЕТО:

Лягам под дървото на сянка…

ДЪРВОТО:

Пожелай си нещоооооо…

ЛЯСТОВИЧЕТО:

Чир-чир. Чу ли нещо? Вятър сякаш мина.

КОТЕТО:

Мяу, хубава сянка прави това дърво…

ДЪРВОТО:

Пожелай си нещоооооо…

ЛЯСТОВИЧЕТО:

Мърко, чу ли нещо? Някой каза нещо важно! Чир-чир…

КОТЕТО:

Мяу, ето тука ще си легна, да мисля, и като помисля малко, после, ааа (прозява се), ще подремна…

(Звук, идващ от дървото, вълшебен, като вятър).

ЛЯСТОВИЧЕТО:

Дървото… Вълшебното дърво! Ама разбира се! Чир-чир!… Мърко, ставай!

КОТЕТО:

Стига си чирикал! Остави ме! Ама че съм уморен… от толкова бездействие…

ЛЯСТОВИЧЕТО:

Ставай, казвам ти! Чир-чир! Мистър Смит! Мистър Смит!

МИСТЪР СМИТ:

Кой си ти, дето ми прекъсваш съня? А, пак ли ти, хвъркато същество?

ЛЯСТОВИЧЕТО:

Мистър Смит, децата трябва да се върнат от Луната! Идва време за училище. На Луната няма училище!

МИСТЪР СМИТ:

Не ме интересува! Да си направят децата училище, ако щат – на Марс! Искам…

ЛЯСТОВИЧЕТО:

Искам мистър Смит да стане добър човек!… (Вълшебна красива музика.)

РАЗКАЗВАЧЪТ:

И стана чудо! Мистър Смит стана добър и любезен човек, дори се усмихна.

МИСТЪР СМИТ:

Ъъъ… Искам децата още тази секунда да се върнат от Луната!…

865

gerb