Вяра, Надежда, Любов

Приказка

Вяра, рисунка

Рисунка: Вяра Пенчева, гр. Габрово

Имало едно време три сестри – Вяра, Надежда, Любов. Те били много красиви и мъдри девойки, понеже сам Бог бил техният Баща. Най-голямата и най-самоотвержената от тях била Любовта, най-смелата – Вяра, а най-търпеливата – Надежда. Те всеки ден се разхождали в градината на своя Баща и ядели от вкусни по-вкусни плодове.

Един ден решили да тръгнат по широкия свят и да раздадат от силата си на тези, които я пожелаят. Близо до един град застигнали старец, който с огромни усилия теглел голямо клонесто дърво.

–           Защо теглиш дървото, дядо? – попитали едновременно трите сестри.

–           Ако занеса това дърво вкъщи, ще запаля огън, ще спопля сина си и той ще оздравее. Но силите ме напускат и се страхувам, че няма да успея да стигна до дома си.

–           Непременно ще успееш и синът ти ще оздравее! – възторжено извикала Вяра. – Вярвай и чудесата ще те следват!

–           Нека мир да бъде в сърцето ти, дядо! И нека никога да не те напуска надеждата! – се обърнала към него благо Надежда.

–           Дай на мен, дядо, да пренеса дървото ти. Така ще имаш достатъчно сили да стигнеш до дома си!…

2 орнамент Фон сайт

Скъпи деца, ще се радваме да продължите приказката и да ни изпратите вашите творби. Как мислите, оздравял ли е синът на немощния старец?