„ЗВЕЗДИ ОБСИПАТЪ СВОДЪТЪ НЕБЕСЕНЪ“

01

P1230920

В поредица от публикации ще ви представим  творбите на участниците в международния конкурс

„Звезди обсипатъ сводътъ небесенъ“, 2017 г.,

организиран от Читалище „Христо Ботев – 1917“, 

гр. София

P1230898-horz

P1230938

P1230935

P1230937

P1230939

P1230941

P1230943

P1230947

P1230948

P1230950

P1230831-horz

P1230951

P1230957

P1230958

P1230960

P1230962

P1230963

P1230964

P1230967a

P1230965

P1230797-horz

P1230978

P1230965

P1230979

 

P1230980

P1230815-horz

P1230981a

 

P1230983

P1230984a

P1230985

P1230986a

P1230988

P1230991

P1230994

P1230995

P1230996

P1230998

P1230997a

P1230999a

P1240001

 

P1230794-horz

P1240003

P1240005

P1230815-horz

P1240007

P1240009

P1240012

P1240015-horz

P1240020

P1240021

P1240022

P1230836-horz

P1240023

P1240024

P1240026

P1240029

P1240033

P1240034

P1240035

P1240036

P1240037

P1240039

P1240040

P1240041

Гергана Кискинова, 7 г

Суботица, Сърбия

Първата публикация от поредицата може да видите тук:

http://blog.storks.biz/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8A-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82%D1%8A-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8A/

gerb