Играта “Създаваме бъдещето, в което ще живеем” 

Кои са организациите, които променят най-много света?

Училищата? Правителствата? Религиите? Учените? 

Или може би фирмите и бизнесът?

Как е изглеждал светът преди 20 години?

Как се е променил и е станал това което е?

Кой го е направил?

Как му е хрумнало? 

Игра - Милена

Играта „Създаваме бъдещето, в което ще живеем” е реалистична бизнес симулация. В  нея изследваме връзките между бизнеса и внасянето на положителна промяна в света.                        

Действието се развива в динамична среда, в контекста на търсенето и предлагането,  конкуренцията и сътрудничеството, правенето на пари и мисията да направим света  едно по-добро място.

Участниците правят пари през развитието на своите компании, обвързани помежду си от социални, икономически и етични казуси като в същото време осъществяват идеите си. 

Играта ще ни помогне да: 

• се научим да живеем комфортно в непознатото 

• се научим да правим пари 

• развием критическо мислене 

• използваме своята креативност 

• работим в екип 

• взимаме предвид множество гледни точки 

• взимаме адекватни решения в напрегнати ситуации 

• поемаме отговорност за последствията от действията си.   

Играта ще се проведе в рамките на 5 дни от ​ 23 до 27 юли в Основно прогресивно училище 1, София

всеки ден от 9 до 13 часа​

Ако си на възраст от ​ 10 до 12 години​, искаш да се включиш и родителите ти са съгласни, моля попълни ​

формата за регистрация – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeew1qXJ485SeU–Bsa1Gz8Vt2r50uylbtICKh4vZAjPsS76g/viewform

до 1  юли. 

Правим пари и превръщаме света в по-добро място за живот!