Международен конкурс по четене на български език

Банер 2024

IV Международен онлайн конкурс по четене на български език за учениците в неделните училища за 3 и 4 клас, Рим и Колеферо, Италия

на 27 април 2024 година

 

Организатори

IV Международен онлайн конкурс по четене на български език за ученици в неделни училища за 3 и 4 клас е организиран от БУ „АзБуки“в Рим и Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“- Италия.

Конкурсът, ще се проведе онлайн на 27 април, ден събота, 2024 година в 15:00 часа българско време.

С патронажа на Българското посолство в гр. Рим – Н.Пр. г-н Тодор Стоянов, Изпълнителна агенция на българите в чужбина- директор г-жа Райна Манджукова, Издателство „Просвета“, Асоциация на българските училища в чужбина. Медийно партньорство онлайн  списание „Щъркел“, Радио „Татковина“, онлайн вестник „Еврочикаго“.

Целта на конкурса е мотивиране в четене на български език, като се набляга на български  автори. Основното в конкурса е да участват деца от български произход в чужбина, за да се изпитат и подобрят личните си умения по четене. Да създава интерес и желание да се забавляват като четат книги в различни жанрове. Да увеличат скоростта и точността на четене чрез редовна практика. Да се насърчават българските деца от различни страни да четат на родния си език, което допринася за съхраняването на тяхното българско самосъзнание, където и да се намират по света.

Участие в конкурса

В конкурсът имат право да участват ученици от българските неделни училища в чужбина, които се обучават в 3 и 4 клас. Конкурсната програма включва участие на ученици от 3 клас и 4 клас.

Конкурсът се провежда онлайн едновременно, както за 3 така и за 4 клас в две отделни класни стаи.

Възрастовата граница на участниците е:

 • за трети клас от 8 до 10 навършени години до дата на конкурса,
 • за четвърти клас от 9 до 11 навършени години до дата на конкурса.

Брой участници:

Броят на участие от училище е:

 • за трети клас – максимален брой трима за трети клас,
 • за четвърти клас – максимален брой трима от четвърти клас.

Записване в конкурса

Молба за участие се подава от директора на определеното неделно  училище или от класен ръководител за всички участници едновременно. Молбата  се изпраща по електронната поща на PDF формат: azbukibgscuola@gmail.com

Срок за записване  до 27 март 2024 г.

След тази дата се изпраща на всеки желаещ участник текста за подготовка в първи кръг – четене на познат текст за 3 и 4 клас.

Жури на конкурса:

Преподаватели от СУ„ Св. Климент Охридски“ в катедра НУП Начална педагогика.

Преподаватели от ВТУ„ Св.св. Кирил и Методий“, катедра ПНУП Предучилищна и начална педагогика.

Член на Сдружение “Общество за култура и съпричастност -Щъркелите“.

Начин за провеждане на Конкурса

Конкурсът се провежда в три тура:

Първи тур: Четене на познат текст- за всички участници.

Втори тур: Четене на непознат текст- поезия или проза – за всички участници.

Трети тур: Четене на скоропоговорка – само за най-добре представилите се участниците  допуснати от журито.

След кратка пауза от 15 минути журито обявява победителите в конкурса.

Начин на онлайн връзка при провеждане на конкурса

 Виртуалната среща ще се проведе в училищния профил Google Мeet.

Правила за участие във виртуалната стая за провеждане на Четвъртия

международен конкурс по четене на български език за 3 и 4 клас – 2024 г.

 • След потвърждаване с молба за участие, ще получите текстовете за подготовка по имейлите Ви до 30 март 2024г.
 • От 18 април 2024 г. ще разпространим линк за пробна връзка  преди провеждането на конкурса. Допълнително  ще обявим ден и час за пробната връзка.

Условия за контакт във видеовръзката на училищния профил в GOOGLE MEET в IV Международен конкурс по четене на български език за трети и четвърти клас на 27 април 2024 г.

Организаторите си запазват правата да приемат в деня по време на видеовръзката на конкурса само лица подали заявка за участие – деца и по един техен ръководител.

Изисквания за достъп до Google Meet:

Необходим ви е профил в Google, за да използвате Google Meet. Всеки, който е подал молба към организацията ни, може да се присъедини с линк-връзка.

 • Връзката е линк, която организацията ще предаде и разпространи след 18 април 2024 г. г. по имейлите Ви.

За видеообаждания в Meet ви е необходимо:

 • Мобилното приложение Meet или мобилното приложение Gmail или поддържан уеб браузър.
 • Устройство, което отговаря на минималните системни изисквания.
 • Поддържана операционна система.
 • Високоскоростна връзка с интернет.
 • Вградена уеб камера или външна USB камера.

При изпълнение на изискванията за достъп в GOOGLE MEET ще можете да се включите във виртуалната класна стая за конкурса чрез подаден линк по имейлите Ви след 18 април 2024 г.

Награден фонд

Грамоти за всички участници

Крал и кралица на добротата за 3 и 4 клас – Грамота, корона и предметна награда – за всеки участник от трети и четвърти клас.

Принц и принцеса на доброто за 3 и 4 клас – Грамота и предметна награда за участник от трети и четвърти клас.

Дук(херцог) и Дукеса(херцогиня) на доброто за 3и 4 клас – Грамота и предметна награда за участник от трети и четвърти клас.

Очакваме Вашите молби за записване за участие до 27 март 2024 г. на следния имейл адрес: azbukibgscuola@gmail.com

Очакваме ви смели четци да се потопим в българското вълшебство на езика на 27 април 2024 г.!

                                                          МОЛБА

IV Международен конкурс по четене на български език за 3 и 4 клас за деца в чужбина

 

Имената на участника :………….…………………..

 Дата и година на раждане: …………….………….

Клас:  …………………………………………………

Училище: ……………………………………………..

Сдружение: .…………………………………………..

Град и държава:……………………………………….

Преподавател : ……………………………………….

Телефон и имейл за връзка на ръководител или родител:

………………………………………………………………………

Молба,

Уважаеми, организатори на IV Международен конкурс по четене

на български език в 3 и 4 клас за деца в чужбина, онлайн

Желая да участвам като ученик в …………. клас към повереното

ми училище (име)…………………………………………………………..

Град ……………………………………………………………………………..

Държава ……………………………………………………………………….

Аз долуподписаният/та

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Разрешавам детето -……………………………………………………………….

o Да участва онлайн на 27 април 2024 г. IV Международен конкурс по четене за 3 и 4 клас.

o Да бъде показван/а по време на участие с включена камера и микрофон.

o Да се въведат имената и имейл в системата на Google Meet с цел осъществяване на линк- връзка.

(Моля, отбележете със знака тик V или Х).

Сърдечен поздрав!

Име:

Подпис:

 

БУ„АзБуки“, Рим и Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“, Италия

Телефон:   0039 3280622266-Мариола Георгиева

SITO WEB:   azbukiscuola.jimdo.com

Имейл връзка:   azbukibgscuola@gmail.com