„Мечта подир мечтата гине и се ражда…“

 банер 2

І. ЦЕЛИ:

            –  Да се предостави възможност на учениците да създават авторски произведения, чрез които да изразяват своето отношение към значими фигури от българското литературно развитие;

–  Да се провокират творческият потенциал, положителното мислене и литературните нагласи на младите хора;

– Да се съдейства за подобряване на уменията на учениците за самостоятелно мислене, развиване на литературното въображение, въздействие на изразяването и обогатяване на културните познания.

 

        ІІ . РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

 1. Литературно творчество в три направления:
 • поезия;
 • есе;
 • художествена проза.
 1. За ученици от VIII до ХІІ клас, разпределени в следните възрастови групи –

VIII – X клас

XI – XII клас

 Условия за участие:

       –  Всеки автор може да участва с една творба в разделите за стихотворение, есе и художествена проза.

–  Творбите в стихотворна и прозаична форма ще бъдат оценявани и класирани отделно.

–  Текстовете се изпращат по електронен път или на хартиен носител. Всяка творба да бъде в отделен файл, придружена със следната информация:

– трите имена на участника;

– училище, ЦПЛР, школа, клуб, клас и населено място;

– телефон и e-mail за връзка;

– име и контакти на ръководителя.

 1. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците.

ІІІ. СРОКОВЕ И НАГРАЖДАВАНЕ:

 1. Краен срок за получаване на конкурсните материали – 10 април 2018г. Важи датата на пощенското клеймо.
 2. Обявяване на резултатите – до 25 април 2018 г. на сайта на Профилирана гимназия „Пейо Яворов“, гр. Петрич и на фейсбук страницата на училището.
 3. Тържественото отчитане на резултатите от конкурса и награждаването на удостоените с призови места участници ще се извърши на 20 април 2018г. в гр. Петрич. Събитието ще бъде част от културната програма по случай патронния празник на ПГ „Пейо Яворов“.
 4. Във всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място с грамоти и предметни награди. Ще бъдат присъдени и Специални награди на кмета на Община Петрич и на председателя на Общински съвет – Петрич.
 5. Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани.
 6. При невъзможност за присъствие на награждаването, участниците могат да осигурят свой представител. Наградите ще бъдат изпращани за сметка на получателя. Всеки автор ще получи грамота за участието си в конкурса.

Адрес за изпращане на творбите:

гр. Петрич 2850

ул. „Яне Сандански” 31

Профилирана гимназия „Пейо Яворов“

За конкурса „Светът на Яворов”

или на e-mail: gimnazia_petrich@abv.bg

За контакт и информация: 0745/22284; GSM:0893605255;

 e-mail: gimnazia_petrich@abv.bg

home_5