Моята българска бродирана риза 2022

Уеб банер 2022

VI  Международен конкурс

„Моята българска бродирана риза 2022 г.“

за

 рисунка, художествен текст и фотография

 Срок: до 25 юли 2022 г.

Гюнел Сезгин Асан 16г Главиница

Рисунка: Гюнел Сезгин Асан,

16 г., гр. Главиница,

обл. Силистра

11 май – празник  на българската идентичност!

Готови ли сте да се облечете на 11 май с една българска бродирана риза?

Готови ли сте да покажете Вашата самоидентичност – аз съм българин!

Готови ли сте да се идентифицирате пред света като българи?

Нека 11 май да бъде празник на българската идентичност!

В деня на православния праник на светите  братя св. Кирил и св. Методий създателите  и разпространителите на първата славянска азбука – глаголицата, която е изписана със символи.

Символите са извезани и в българските шевици, пред които и до днес от красотата и вълшебството им оставаме без дъх!

Украсете живота с още един по-специален празник – празник на българската бродирана риза!

На 11 май да облечем една българска бродирана риза!

Българско училище „АзБуки“ в град Рим и град Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“, Италия

обявява за шеста поредна година Международният конкурс

„Моята българска бродирана риза 2022“,

който се провежда с основната идея и инициатива – на 11 май всеки българин от всяко кътче на земята да се облече с бродирана риза, блуза, дреха, вратовръзка, на които има българска шевица.

 

Период на провеждане : 6 май – 25 юли 2022 г.

Участници могат да са деца и ученици от български произход от неделни и български училища от 5 до 19 годишна възраст.

 

Възрастови групи по категории:

          За рисунка и художествен текст:

I група – от 5 до 9 години

II група – от 10 до 14 години

III  група – от 15 до 19 години

          За фотография и мултимедия:

I група – от 8 до 13 години

II група от  14 до 19 години

Категории за участие в конкурса:

Рисунка;

Творчески текст – жанр свободен;

Мултимедия;

Фотография на деца и младежи, облечени с българска бродирана риза.

Изисквания към творбите:

Рисунка на тема: „ Моята българска бродирана риза“. Техника свободна; рисунката може да бъде нарисувана с моливи, пастели, бои. Размери на творбата – по избор – А4 , А3 и др.

Задължително условие за участие – рисунката да не е участвала в друг конкурс!

Художествен текст на тема: „Моята българска бродирана риза“ – свободен избор – стихотворение, гатанка, приказка, есе, разказ и др.

Мултимедия (индивидуална или колективна творба), с продължителност от 3 до 10 минути.

Фотографии (индивидуални или колективни). Изискване за фотографиите – да бъдат във формат JPG, JPEG или PNG, с отлично качество, 300 dpi, с резолюция минимум 2500 рх по късата страна.

Награден фонд:

Всеки участник ще  е удостоен с грамота за участие в конкурса.

Награждаване във всяка възрастова група  с  първо, второ и трето място.

Първо място получава бродирана риза и грамота.

Второ място получава материална награда и грамота.

Трето  място получава материална награда  и грамота.

Наградените  с първа, втора и трета награда рисунки, художествени текстове, снимки (при позволение на родител) и мултимедии ще бъдат публикувани в Детско онлайн сп. „Щъркел“ (http://storks.biz/); на сайта на Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ и БУ „АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия, както и на страницата във Facebook: Българско в РИМ / КОЛЕФЕРО Училище.

Задължително условие за участие:

Попълване на декларация за съгласие и предоставяне на личните данни.

Декларция от родител за съгласие за предоставяне на рисунката, художественият текст, снимката и мултимедията да се използват за изложби, международни представяния и в публичното простространство.

Декларация, че творческата работа не е участвала в друг конкурс или състезателен форум.

Декларацията може да свалите от тук:  Декларация от родител

 

Други условия:

Рисунките, текстовете, фотографиите и мултимедиите от чужбина се изпращат едновременно по електронна поща и на следния пощенски адрес:

e-mail: moiatabgbrodiranariza@gmail.com

От чужбина: Адрес за кореспонденция:                                                  От България: Куриерска служба

00175  Roma, Italia                                                                                                  ЕКОНТ- Камъшит

Via Vesricio Spurinna 105 sc. B                                                                             гр. Силистра  7500

Rosa Merola – per concorso                                                                         Коприна Върбанова Йорданова

Тел:  0888245411

За връзка относно конкурса: на тел. 0039 3280622266 – Мариола Георгиева