„Моята невероятна лятна ваканция“ – резултати от конкурса

smart

1 място, Виктория Уручева – 17 г., ШИИ ОДК, Пловдив

1 орнамент Фон сайт

ОБЩИНА БУРГАС

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1937” – БУРГАС

РИОСВ – БУРГАС, С ПАРНЬОРСТВОТО НА ОНЛАЙН СПИСАНИЕ “ЩЪРКЕЛ“- СОФИЯ

присъждат следните награди

В VII-ми НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПО КУЛТУРНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО НА ТЕМА:

„Моята невероятна лятна ваканция”

за изобразително изкуство

Народно читалище “Христо Ботев 1937“ – Бургас

Жури в състав: Таня Георгиева, Олга Цонева

Главен арбитър конкурс: Златка Бобева

отличи:

 1. Група – от 5 до 6 години/ Деца от предучилищна възраст

1 място: Дария-Ника Николова-6г., Школа „Арт Попово“- Попово

Ръководител: Искра Хаджииванова

1 място: Елия Иванова Иванова-6г., ДГ “Иглика“-Бургас

Учители: Ангелова и Добрева

2 място: Божидара Красимирова Иванчева-6г., ШИИ“ Дъга“ НЧ“Хр. Ботев-1879“-Козлодуй, ръководител: Силвия Дулова

3 място: Ирина Трайчева Милева-5г., ДГ “Детелина“-Бургас

учител: Антонина Начева

3 място: Стефания Александрова Паковска-5г., Враца

Ръководител: Цветелина Андонова

Поощрение: Боян Валентинов Дженатов-5г. ДГ “Делфин“-Бургас Родител: Пенка Дженатова

Поощрение: Петя Диянова Долапчиева-6г. ДГ “Изгрев“-Бургас Ръководител: Милена Димитрова

smart
smart
 1. Група – от 7 до 10 години/ Ученици от 1 до 4 клас

1 място: Павлин Павлов Неделчев-10г., ОУ “Братя Миладинови“-Бургас, Ръководител: Милена Димитрова

2 място: Пресияна Златева-7 г., НЧ “Асен Златаров- 1940“-Бургас

2 място: Кристияна Кабова-10г., ЛФ “Фантазия“-НЧ “Хр. Ботев 1937“-Бургас

3 място: Християна Симеонова-9г. ЦПЛР-Тетевен

Ръководител: Милена Симеонова

smart

1 място, Стелияна Байчева Желязова – 14 г., СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас

3 място: Нели Никова-8г. Школа“Батик“-Бургас

3 място: Николинка Радостинова Тодорова-10г. Бургас, ЛФ “Фантазия“-НЧ “Хр. Ботев 1937“-Бургас

Поощрение: Дарина Корестилова-8г., ОУ“Г. Бенковски“-Бургас, Ръководител: Милена Димитрова

Поощрение: Велизара Николаева Георгиева-8г. ШИИ“100 усмивки“ НЧ“Обнова-1923“-кв. Ветрен, Бургас

III. Група – от 11 до 14 години/ Подрастващи от 5 до 7 клас

1 място: Дарина Росен Николова-14г., Ателие “Приложен фолклор“-ЦПЛР София, Ръководител: Елеонора Асенова

1 място: Стелияна Байчева Желязова-14г., СУ“ Св. св. Кирил и Методий“-Бургас

2 място: Мария Янева Атанасова-12г., ЛФ “Фантазия“ НЧ “Хр. Ботев 1937“-Бургас

2 място: Йоана Йорданова Николова-11г. , СУ“Д-р Петър Берон“-Червен бряг, Ръководител: Нина Горанова

2 място: Георги Тодоров Асенов-14г. Бургас, Ръководител: Асенова

3 място: Юлиян Тодоров Юлиянов-14г., Школа “Арт Попово“-Попово, Ръководител: Искра Хаджииванова

3 място: Рая Янева-11г. Школа „Батик“-Бургас

3 място: Джими Тодоров Асенов-12г., ОУ “Хр. Ботев“-Бургас

Учител: Марияна Матева

 1. Група – от 15до 18 години/Девойки и младежи от 8 до 12 клас

1 място: Християна Димитрова Джингова-17г., НУПИД “Акад. Дечко Узунов“-Казанлък

2 място: Харика Рамаданова Ибрямова-19г., СУ “Йордан Йовков“-Кърджали, Учител: Венета Орешкова

Поощрение: Бахар Хюсеин Хюсеин-15г., СУ “Елин Пелин“-село Руен, Област Бургас, Учител: Анифе Ахмед

smart
smart

1 орнамент Фон сайт

Жури в състав: гл. експерт Василева, Тодорова

Главен арбитър конкурс: Златка Бобева

отличи:

 1. Група – от 5 до 6 години/ Деца от предучилищна възраст

1 място: Изабела Иванова-6г., Школа“Батик“-Бургас

2 място: София Пантелеева-5г.ДГ“Детелина“-Бургас

Учител: Начева

3 място: Християно Огнянов Горанов-6г., 116 “П. Хилендарски“-село Яна, Учител: Анелия Ангелова

Поощрение: Цветелина Цветанова-6г.ДГ“Иглика“-Бургас

Учители: Ангелова и Добрева

 1. Група – от 7 до 10 години/ Ученици от 1 до 4 клас

1 място: Йорданка Динева Паскалева-ЛФ “Фантазия“ НЧ“Хр. Ботев 1937“-Бургас

2 място: Габриела Станкова-8г. Малко Търново

2 място: Стела Стоянова-8г. НЧ“Пробуда 1880“-Бургас

Ръководител: Калина Трошанова

3 място: Александър Величков-9 г. Бургас

Поощрение: Валентина Дженатова-7г. СУ“Н. Геров“-Бургас

Родител: Дженатова

smart

1 място, Павлин Павлов Неделчев – 10 г., ОУ „Братя Миладинови“ – Бургас

III. Група – от 11 до 14 години/ Подрастващи от 5 до 7 клас

1 място: Стефания Георгиева Георгиева-13г. Ателие“Приложен фолклор“-ЦПЛР-София, Ръководител: Елеонора Асенова

2 място: Юлия Владиславовна Бабушис-14г.,ОУ “Петко Рачев“-Бургас, Ръководител: Милена Димитрова

Поощрение: Жанета Стефанова Генчева-13г. ШИИ“ 100 усмивки“ НЧ“Обнова-1923“-кв. Ветрен, Бургас

 1. Група – от 15до 18 години/Девойки и младежи от 8 до 12 клас

1 място: Виктория Светлинова Уручева-17г., ШИИ-ЦПЛР-ОДК-Пловдив, Ръководител: Николай Балдев

2 място: Илина Христова Недева-18г. Бургас

1 орнамент Фон сайт

smart

1 място, Християна Димитрова Джингова – 17 г., НУПИД „Дечко Узунов“ – Казанлък

Жури в състав: г-жа Атанасова, г-жа Желязова

Главен арбитър конкурс: Златка Бобева

отличи:

 1. Група – от 5 до 6 години/ Деца от предучилищна възраст

1 място: Анджелина Асенова Филипова-5г. ДГ “Дъга“, село Дебелт, Община Средец, р-л: ст. уч. Златина Стефанова

1 място: Решиде Дерменджиева-5г. ПГ ОУ“Д-р Петър Берон“-село Биркова, Община Велинград, р-л: уч. Атичка Терзиева

2 място: Автор неизвестен…ОЧАКВАМЕ!!!

3 място: Мусти Кехайов-5г. ПГ ОУ“Д-р Петър Берон“-село Биркова, Община Велинград, р-л: уч. Атичка Терзиева

 1. Група – от 7 до 10 години/ Ученици от 1 до 4 клас

1 място: Стелиян Пламенов Андреев-10г. КПИ НЧ“Антон Страшимиров-1980“-кв. Черно море, Бургас, р-л: Атанаска Ганева

2 място: Божидар Тянков Кирилов-8г., ОУ“Любен Каравелов“-Попово, р-л: Димитрова

3 място: Пресияна Атанасова Проданова-10г. ШИИ“100 усмивки“ НЧ“Обнова-1923“-кв. Ветрен Бургас

5

III. Група – от 11 до 14 години/ Подрастващи от 5 до 7 клас

1 място: Хавва Арнауд-13г. СОУ “Христо Смирненски“-село Свети Петка, Област Велинград, родител: Атичка Терзиева

1 място: Надя Нешкова Михайлова-12г. ПШ“Крафт“ НЧ“Хр. Ботев 1937“- Бургас, р-л: Олга Цонева

2 място: Мила Владиславова Керчева-ЦПЛР-Бургас, р-л: Севина Трайкова

2 място: Радостинка Маринова Ангелова-13г. Бургас

 1. Група – от 15 до 18 години/Девойки и младежи от 8 до 12 клас

1 място: Стелияна Байчева-15г. ПШ“Крафт““ НЧ“Хр. Ботев 1937“- Бургас, р-л: Олга Цонева

3 място: Фатме Хасан Камбер-15г., СУ “Елин Пелин“-село Руен,Област Бургас, р-л: Анифе Ахмедова

1 орнамент Фон сайт

smart

1 място, Дария – Ника Николова, 6 г., Школа Арт Попово – Попово

РИОСВ-Бургас

Жури в състав: гл. експерт Василева, Тодорова

Главен арбитър конкурс: Златка Бобева

отличи:

 1. Група – от 5 до 6 години/ Деца от предучилищна възраст

1 място: Галин Фанков Ангелов-5г. ДГ “Дъга“, село Дебелт, Община Средец, р-л: ст. уч. Златина Стефанова

2 място: Ручка Бакалова-6г. ПГ ОУ“Д-р Петър Берон“-село Биркова, Община Велинград, р-л: уч. Атичка Терзиева

3 място: Анна Мария Генчева-6г., ДГ “Десислава“-Пловдив, р-л: учители Чорлев и Йорданова

Похвален лист: Мелиса Деянова Стефанова-5г. ДГ “Дъга“, село Дебелт, Община Средец, р-л: ст. уч. Златина Стефанова

Похвален лист: Анушка Мохамед-6г. ПГ ОУ“Д-р Петър Берон“-село Биркова, Община Велинград, р-л: уч. Атичка Терзиева

 1. Група – от 7 до 10 години/ Ученици от 1 до 4 клас

1 място: Дария Георгиева-9г. СУ “Димитър Талев“-Добрич, р-л: Галя Игнатова-

2 място: Мерве Исуфова Исметова-10г. КПИ НЧ “Антон Страшимиров-1980“-кв. Черно море, Бургас, р-л: Атанаска Ганева

1

III. Група – от 11 до 14години/ Подрастващи от 5 до 7 клас

1 място: Румяна Симеонова- 12 г. ЛФ“Фантазия“-Бургас “ НЧ“Хр. Ботев 1937“- Бургас

1 място: Радослав Пламенов Андреев- 12г. КПИ НЧ “Антон Страшимиров-1980“-кв. Черно море, Бургас, р-л: Атанаска Ганева

2 място: Полина Няголова-13г. НЧ“Пробуда-1880“-Бургас, р-л: Калина Трошанова

3 място: Селин Хакиева Нуриева-13г. ОУ “Христо Ботев“-кв. Ветрен, Бургас, р-л: уч. Ани Стоянова

 1. Група – от 15до 18 години/Девойки и младежи от 8 до 12 клас

1 място: Андон Стефанов Маринов- 15г. ПШ“Крафт“ “ НЧ “Хр. Ботев 1937“- Бургас, р-л: Олга Цонева

2 място: Айлин Нурхан Рамадан-16г. СУ “Елин Пелин“-село Руен, Област Бургас,р-л: Анифе Ахмедова

1 орнамент Фон сайт

smart

1 място, Изабела Иванова – 6 г., Школа Батик, Бургас

НАГРАЖДАВАНЕ МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ РИСУНКА

НЧ“ХРИСТО БОТЕВ 1937“

2 място: Тамара Рафаил Вели-5г., ДГ “Слънце“-Чирпан

3 място: Мериям Омар Доруиш-9г.  ШИИ“100 усмивки“ НЧ“Обнова-1923“-кв. Ветрен Бургас

1 място: Яков Мустафов Балов-11г. Малко Търново

2 място: Мелисса Амач-10г. ШИИ“100 усмивки“ НЧ“Обнова-1923“-кв. Ветрен Бургас

1 място: Красимир Рефие Мехмед-15г., ЛФ “Фантазия“ НЧ “Хр. Ботев 1937“-Бургас

3 място: Неди Тодорова Василева-12г. Бургас

2

Според мнението на журито, със Специална награда  и  купа се награждават:

Раздел изобразително изкуство

Школа по изящни изкуства“ 100 усмивки“ при НЧ“ОБНОВА- 1923“-кв. Ветрен, Бургас, секретар Марияна Генчева

 

Раздел  приложна творчество:

Клуб по приложно изкуство при НЧ“Антон Страшимиров-1980“-кв. Черно море, ръководител Атанаска Ганева, секретар Янка Андреева 

 

Специална грамота за ръководители на школи се присъждат на:

 1. Художник Милена Димитрова-Бургас
 2. Приложник Олга Цонева, ПШ“Крафт“-Бургас
 3. Старши учител Златина Стефанова-ДГ“Дъга“-село Дебелт
 4. Учител Атичка Терзиева-ОУ“Д-р Петър Берон“-село Биркова, Велинград
 5. Художник Калина Трошанова-НЧ “Пробуда-1880“ – Бургас

 Честито на всички отличени!!!