Национален конкурс „Имало едно време“

ОБЩИНА БУРГАС

    НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1937” -БУРГАС

ОНЛАЙН СПИСАНИЕ”ЩЪРКЕЛ”-СОФИЯ

 

ОРГАНИЗИРАТ

I-ви НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО НА ТЕМА:

„ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ…”

viptalisman_160681 (3)

Всички обичаме приказните истории. Самият ни живот напоследък е част от приказна история, която за всеки има различен край. В чест на 23 април-Международният ден на книгата, Народно читалище „Христо Ботев 1937”-Бургас и Детско списание „Щъркел”-София ви предизвикват да напишете, нарисувате и сътворите свои творби на тема” Имало едно време…”, посветени на любимите герои от вашите детски книги.

Очакваме с нетърпение вашите цветни, приказни фантазии  

с пожелание за успех

до 31.05. 2021 г.

                Условия:

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 16 години, от всички детски градини, училища, школи, разпределени в три възрастови групи:

 1. Група – от 7 до 10 години
 2. Група – от 11 до 13 години
 3.  Група – от 14 до 16 години

Рисунките да бъдат нарисувани и изпратени на картон с размери 35:50 см. (без паспарту) с материали по избор на участника. От школа ще се приемат до 5 рисунки.

Приложните творби, изработени с екологични материали по избор на участниците, до 2 броя от школа, с размери, удобни за подреждане на маси, стативи и други подходящи места за предстоящата изложба към конкурса.

Литературните творби- приказки и разкази, до 2 творби от участник, да бъдат напечатани на компютър до 2 страници, формат Times New и изпратени по e-mail: hr.b_pobeda@abv.bg

                На гърба на всяка творба, следва да има информация за:

 • Трите имена на участника, възраст и клас.
 • Населено място, училище или извънучилищно звено/школа.
 • Телефон и e-mail за контакт на ръководителя, родителя на детето.
 • Прикачена Декларация за личните данни по образец

               Награждаване:

Според мнението на журито, ще бъдат присъдени:

 • Грамоти и предметни награди за 1, 2, 3 места и поощрения в всички възрастови групи от Община Бургас и НЧ ”Христо Ботев 1937” – Бургас
 • Грамоти за ръководители , с най-много наградени участници от школа
 • Публикации наградените творби в Онлайн списание “Щъркел“-София.

ВНИМАНИЕ: Творби, взаимствани от Интернет, неотговарящи на формата, описан по-горе, както и такива без Декларация на личните данни за всеки участник, няма да бъдат класирани. Рисунките и приложните творби няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището!!!

 Дата за награждаването ще бъде упомената дата допълнително, при възможност в залата на НЧ ”Хр. Ботев 1937” – Бургас. Неполучилите награди ще бъдат изпратени за сметка на неприсъствалите участници.

Творбите ще се приемат до 31 май 2021 г. на адрес:

гр. Бургас, 8002 кв.”Победа”, ул.”Кубрат” № 7

Получател:  Народно читалище ”Христо Ботев 1937” – Бургас

Контакти: hr.b_pobeda@abv.bg , nani_jelqzova@abv.bg,

телефон за връзка: 089 5506280 и в страницата на ЛФ ”Фантазия” www.facebook.com/ЛФ-Фантазия-към-НЧ-ХрБотев-1937-Бургас

 1

           ДЕКЛАРАЦИЯ

Във връзка с чл. 4 ал.1 т.2 от Закона за защита на личните данни, вр. чл. 3 ал.2, съотв. чл.4 ал. 2 от Закона за лицата и семейството

2

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                        /име, презиме, фамилия на декларатора/

Родител/настойник на ………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                        /име, презиме, фамилия на ученика/

от / на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………../клас, възраст /

Декларирам, че съм запознат/а с конкурса 5НК«Моята невероятна лятна ваканция -2020», включително с Регламента за провеждане, и давам съгласието си за следното:

 1. Детето ми да вземе участие в конкурса.
 1. Снимки на детето и/или неговата рисунка/приложно творчество и неговите имена да бъдат използвани от Организаторите в интернет, видео и печатни материали свързани с Конкурса.
 2. Творбата на моето дете да бъде използвана за благотворителна продажба.
 3. Личните данни на детето ми да се обработват за целите на конкурса и в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид на защита на личните данни.
 1. В допълнение на предходното, декларатора дава съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свързват на предоставен от него телефон за контакт във връзка с организационни въпроси.

Телефон:……………………………………………………………………………………………………

Рисунките, снимките и информационните материали, илюстриращи участието на детето в конкурса, могат да бъдат публикувани в интернет страницата на НЧ „Хр. Ботев – 1937“ и РИОСВ-Бургас. Всички рисунки, снимки на участниците и информационните материали, използвани във връзка с организиране и оповестяване на конкурса се предоставят безвъзмездно на организаторите за нуждите на благотворителна продажба.

Дата:   ……………………..                                                                                            Декларатор: ……………………..            /Подпис/