Неочаквана среща

Разказ от Алекс Иванов, 12 г.

4 gold-digger-1372119_640

Имало едно време една бедна жена, която живеела със сина си в малка схлупена къщурка в гората. Нейният съпруг Джордж бил дървар, но един ден се качил на голям презокеански кораб и заминал за Бразилия да търси по-доходна работа. Още щом стъпил на пристанището в град Сантос, уличният телефон до него  иззвънял  и  той с почуда вдигнал слушалката.

– Джордж, ако изпълниш три мои желания, ще те направя богат! –  изрекъл тайнствен глас в ухото на Джордж.

– Ама каква е тази работа? Кой сте Вие и откъде ме познавате? – твърде много се учудил дърварят. – Бих изпълнил Вашите три желания, ако са законни.

– Аз съм Джош, отдавна те чакам, братко!

– Браткооо? Наричаш ме свой брат? Но аз нямам брат! – много се учудил Джордж.

– Преди 35 години нашата майка ме даде на чичо Джим, защото не можеше да се грижи за две момчета-близнаци, беше твърде бедна. С чичо дойдохме в Бразилия и той стана шеф на група бандейранти.

– Но тя никога не ми е разказвала подобно нещо! Нима това е истина? – все повече се удивявал Джордж. – Какво означава „бандейранти„?

– Банейрантите са хора, които търсят злато, скъпоценни камъни и други природни богатства в труднопроходимите гори на континента. Чичо беше намерил златна мина и забогатя, след което отвори плантация за кафе и стана най-богатият мъж в околността. Но миналата година почина и аз съм негов наследник. Понеже ти си ми брат, всичко, което имам, е и твое.

1 колаж zlato-3

Джордж не знаел какво да отговори и не можел да повярва на тази история. В този миг вратата на телефонната кабинка се отворила и пред него застанал самият  Джош, който досущ приличал на бедния дървар, но бил облечен в скъпи дрехи и носел широка пелерина с ботуши от бизонска кожа и шапка на раета. Двамата се прегърнали и дълго време разказвали за патилата си. После се качили на коне и отишли в плантацията на чичо Джим.

– Какви бяха тези три желания, които искаше да изпълня? – попитал Джордж.

– Едното ми желание е да ме придружиш при обиколката ми на плантацията, за да видят всички моя брат. Второто ми желание е да доведеш семейството си тук, защото цялата северна страна на къщата е твоя! И третото ми желание е да изиграеш с мен партия шах. Тук нямам достоен противник.

Джордж живял 3 месеца при своя брат и заедно работили в плантацията за кафе. После се качил на кораб за Кадис, Испания. Приближил до малката схлупена къщурка в гората и когато застанал до вратата, съпругата му и синът му не могли да го познаят – пред тях стоял елегантен мъж, облечен в червено наметало и ботуши от бизонска кожа, а на главата му имало широкопола шапка на раета.

6

– Посрещайте Джордж, де, какво ме гледате така стреснати! – извикал той и разтворил ръце за прегръдка.

– Татко! – извикал синът му Габриел, но все още не смеел да се приближи.

   – Хайде, момче, да разтоварим конете! – извикал таткото и двамата излезли навън – три коня, отрупани с подаръци, чакали да бъдат освободени.

Дълго време Джордж разказвал за странната среща със своя брат-близнак. На другия ден тримата изоставили къщурката в гората и се качили на голям кораб за Бразилия.

2 schmidt--gold-horz

Разказът е написан по време на заниманията по творческо писане в Образователен център АДИВА, гр. София.

Рък.: Маргарита Друмева