Нестле за по-здрави деца

2

ОУ „Гео Милев“ от с. Белозем, НУ „Христо Ботев“ от град Първомай, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от с. Марково, ОУ „Христо Ботев“ от с. Катуница, НУ „Петко Рачев Славейков“ от гр. Пловдив и ОУ „Граф Никола Игнатиев“ от с. Граф Игнатиево са финалисти в първата фаза от мащабната програма „Нестле за по-здрави деца“.

По случай финала на фаза 1 от инициативата ще бъде организирана специална церемония. По време на събитието училищата ще представят своите постижения за изграждане на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот у своите възпитаници. Четири от 20те финалисти ще бъдат отличени за своята отдаденост и активно участие по време на проекта.

Като част от ангажимента си за подобряване на хранителните навици и насърчаване на активния начин на живот в училище Нестле България ще предостави парични награди, които да допринесат за облагородяване на материалната и спортно-техническа база на училищата. Голямата награда е в размер на 10 000 лева, с която победителят да реновира своята столова или физкултурен салон, където децата прекарват своето свободно време. Специалната награда, която ще бъде предоставена, е среща с шеф Жоро Иванов, на която той ще сподели своя опит и знания с персонала, за да могат децата да получават разнообразна и питателна храна с наличните продукти.

От началото на учебната 2018/2019 година над 2 000 деца от 30 училища от област Пловдив се включиха в Програмата „Нестле за по-здрави деца“ и започнаха да се обучават за ползите от балансираното хранене и активния начин на живот. В продължение на 4 месеца учебните заведения преподаваха уроци по шестте модула от проекта, които са свързани с ролята на плодовете и зеленчуците в ежедневния хранителен режим, ролята на всекидневната физическа активност, консумацията на вода, споделеното време със семейството при хранене и правилната грижа за домашните любимци.

Въз основа на представянето на всички 119 училища бяха отличени 20 от тях избрани с оглед на количествен критерий (процент участващи ученици) и качествен критерий (предоставена идея за продължение на Програмата). Сред финалистите са 6 училища от община Пловдив, 3 от София и София област, както и редица училища от областите Търговище, Смолян, Варна, Монтана, Враца, Ловеч, Стара Загора, Велико Търново и Русе.

NESTLE

Списък с финалистите:

 1. 40 СУ „Луи Пастьор“, гр. София
 2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево
 3. ОУ „Стою Шишков“, с. Търън
 4. Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Вълчедръм
 5. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй
 6. ОУ „Юрий Гагарин“, гр. Смолян
 7. СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра
 8. XI ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора
 9. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кичево
 10. НУ „Христо Ботев“, гр. Първомай
 11. ОУ „Гео Милев“, с. Белозем
 12. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Марково
 13. ОУ „Христо Ботев“, гр. Велико Търново
 14. 163 ОУ „Черноризец Храбър“, гр. София
 15. ОУ „Христо Ботев“, с. Катуница
 16. НУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Пловдив
 17. ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе
 18. ОУ „Васил Левски“, с. Орешене
 19. ОУ „Граф Никола Игнатиев“, с. Граф Игнатиево
 20. СУ „Отец Паисий“, гр. Самоков

Училищата, които са част от инициативата, са изпълнили всяка задача и по шестте модула за по-здрави български деца, които са част от Програмата „Нестле за по-здрави деца“, както и са изпратили визуални материали и попълнени технически карти за участие във финалния подбор на учебни заведения. Повече информация за Програмата, можете да намерите на следния линк: https://nestle.bg/bg/csv/global-initiatives/healthier-kids .

С помощта на партньорите на програмата „Нестле за по-здрави деца“ – Министерството на образованието и науката, Регионалните управления на образованието в цялата страна, както и редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации – Нестле България ще спомогне българските деца да растат здрави и щастливи.

Nestle_shoko_2

„Нестле за по-здрави деца“

е образователна програма, която има за цел да насърчи балансираното хранене и активния начин на живот при децата на възраст между 3 и 12 години.

Програмата стартира през 2012 г. и се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и неправителствени организации.

През 2013 г. като добра практика в сферата на образователните програми за балансирано хранене и физическа активност в Европа, „Нестле за по-здрави деца“ в България става част от Европейския проект EPHE (EPODE For The Promotion Of Health Inequalities), финансиран от Европейската комисия.

През 2018 година Програмата разширява своя обхват и влиза в учебните заведения в цялата страна, за да подобри хранителните и двигателните навици на българските деца.